TB/LNNK 17. kongresa lēmums par Apvienības reorganizāciju

11.07.2011 22:30

Apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 17. kongresā 09.07.2011 ar 84 delegātu balsīm par, 3 atturoties un 3 pret tika nolemts par TB/LNNK reorganizāciju un apvienošanos ar pariju "Visu Latvijai!".

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK kongresa lēmums Nr.1

Bauskā, 2011.gada 9.jūlijā

1. Atbalstīt Reorganizācijas līguma projektu starp Apvienību “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, reģistrācijas numurs: 40008045174, juridiskā adrese: Jēkaba iela 20/22-9, Rīga, LV-1050, un Partiju „Visu Latvijai!”, reģistrācijas numurs: 40008082611, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 46-2, Rīga, LV-1011, nosakot, ka

1.1. Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un Partija „Visu Latvijai!” veic apvienošanas procesu saplūšanas ceļā, dibinot partiju Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, turpmāk tekstā „Apvienotā partija”, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 46-2, Rīga, LV-1011.
1.2. Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK biedri un Partijas „Visu Latvijai!” biedri ir Apvienotās partijas biedri. Biedriem ir visas tiesības, kuras minētas Apvienotās partijas statūtos un normatīvajos aktos.
1.3. Reorganizācijas procesā iesaistīto partiju darbiniekiem darba līgumiskās attiecības tiek turpinātas Apvienotajā partijā.
1.4. Partiju tiesības, tajā skaitā nemantiskās tiesības, un saistības pāriet Apvienotajai partijai.

2.Pilnvarot Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK valdes priekšsēdētāju Robertu Zīli vai valdes priekšsēdētāja vietnieku Gaidi Bērziņu parakstīt Reorganizācijas līgumu starp Apvienību “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un Partiju „Visu Latvijai!” un citus ar reorganizāciju saistītos dokumentus.
3.Apstiprināt partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” statūtus, nosakot, ka partijas galvenais politiskais mērķis ir nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu, attīstību un labklājību savā nacionālā valstī.
4.Apstiprināt partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” programmu.
5.Apstiprināt par partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” līdzpriekšsēdētāju Robertu Zīli.
6.Apstiprināt par partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” valdes locekļiem Raiti Ābelnieku, Jāni Birku, Jāni Tomelu.
7.Apstiprināt par partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” valdes locekļiem 10.Saeimas deputātus Gaidi Bērziņu, Dzintaru Rasnaču.
8.Apstiprināt par partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” revīzijas komisijas locekļiem Imāru Kiršbaumu, Edgaru Jansonu.
9.Apstiprināt par partijas Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” ētikas komisijas locekļiem Valdi Kaprāli, Daigu Kalnbērziņu.

Informācija par TB/LNNK ārkārtas 17. kongresa norisi

Dzintara Rasnača prezentācija: Atskats uz TB/LNNK darbību Saeimā un Valdībā 1993-2011

Debates. Jānis Birks: Veselības aprūpe – no pieredzes līdz izaicinājumiem

Bauskas Dzīve: Tēvzemieši kongresā Bauskā nobalso par apvienošanos ar „Visu Latvijai”

DELFI.lv: TB/LNNK atbalsta apvienošanos ar 'Visu Latvijai!'

Regioni.lv:

Iet atpakaļ