Jānis Birks: Veselības aprūpe – no pieredzes līdz izaicinājumiem

12.07.2011 11:36

Jānis Birks, ārsts, a/s «Latvijas Jūras medicīnas centrs» valdes priekšsēdētājs un TB/LNNK valdes loceklis.

Runa teikta TB/LNNK ārkārtas 17. kongresā Bauskas Tautas nama zālē 09.07.2011. 

Godātie kongresa dalībnieki, draugi un domubiedri!

Saeimas ārkārtas vēlēšanu neizbēgamība Latvijas politiskajā vidē vairo nervozitāti, steigu un izmisīgu grābstīšanos. Tikai tie spēki, kuri šajās trauksmainajās dienās pratīs saglabāt skaidru galvu un apņēmību, gūs panākumus vēlēšanās un nostiprinās savas pozīcijas jaunajā Saeimā. Apvienojoties ar uzticamu sabiedroto, mēs varam būt šāds spēks – un noteikti būsim!

Kaut esam opozīcijā, mums ir nopietni jārēķinās ar sabiedrības šābrīža sakāpināto neuzticību Saeimas partijām kopumā. Arī Nacionālo apvienību vēlētāji mērīs ar pavisam citu olekti. Tagad var nepietikt tikai ar idejām un nostādnēm, kas pagājušā gada oktobrī ļāva kopējam sarakstam iegūt cienījamu pārstāvniecību likumvarā, liekot sabiedrībai un oponentiem mūs atzīt kā politisku spēku, ar ko ir jārēķinās. Mūsu apvienības ideoloģiskās pamatnostādnes paliek skaidras un nelokāmas, un neviena spēkos nav apšaubīt mūsu apņēmību aizstāvēt latviešu tautas un valsts intereses. Tomēr sabiedrība no mums pieprasa arī profesionāli izstrādātu rīcības programmu visās valdības darbības nozarēs. Vēl vairāk, ja mums nebūs nopietna un vienlaikus cilvēkiem izprotama piedāvājuma sociālās drošības un veselības aizsardzības politikā, tad apvienības politiskā kursa pamatnostādnes pat lojālākajiem vēlētājiem varētu izklausīties pārāk deklaratīvi.

Veselības aprūpe vienmēr ir starp sabiedrībai būtiskākajiem un tāpēc arī patlaban viseksplozīvākajiem tematiem. Latvijas cilvēku neapmierinātība un sašutums ir pilnīgi pamatoti. Viņi jūt, ka medicīnas pakalpojumi no tiem attālinās. Veselības aprūpes profesionāļi ir neziņā par rītdienu, pieaug speciālistu un personāla ekonomiskā emigrācija. Valdība nozares problēmas aizbildina ar naudas trūkumu, taču nodokļu maksātājiem Latvijas veselības aprūpes sistēma ik gadu izmaksā aptuveni pusmiljardu latu! Turklāt pēdējo gadu laikā vairāk kā ceturtdaļmiljards latu tika piešķirts investīcijām infrastruktūrā.

Partijas, kas pēdējos gadus ir politiski vadījušas medicīnu, to izvairīsies pieminēt savā kampaņā, jo te tām nav ar ko lepoties. Valdības darbs, un te pamatā ir jārunā par premjera un nozares ministra veikumu – ir neproduktīvs. Pārkārtojumu radītie rezultāti būs neprognozējami, visticamāk, postoši. Savukārt īstenotās politikas izpildījums, īpaši saskarsmē ar medicīnā strādājošajiem, drīzāk būtu dēvējams par amatieru teātra cienīgu.

Profesionālas ilgtermiņa politikas neesamība noved pie tādas pēdiņās liekamas "refomēšanas" un "ekonomēšanas", kas izvēršas nodokļu naudas izšķērdībā. Par budžeta līdzekļiem tiek atkārtoti pārprofilētas slimnīcas, piemēram, Talsu slimnīca. Kaut arī tiek plānota turpmākā dzemdību palīdzības sniegšana Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcai, ES Struktūrfondu līdzekļi joprojām tiek ieguldīti Rīgas dzemdību namā.

Lai tiktu galā ar šābrīža haosu, ir vajadzīga nepārtraukta, mērķtiecīga rīcība, ko neierobežo vienas valdības pilnvaru laiks. Veselības aprūpes attīstības ilgtermiņa plāna sagatavošanai ir jākļūst par Veselības ministrijas ierēdņu darba prioritāti. Ir jāsāk ar padarītā rūpīgu izvērtēšanu, lai nepazaudētu pozitīvo, bet neturpinātu kļūdaino un neefektīvo. Izstrādājot šādu plānu un piedāvājot to sabiedrības vērtējumam, ir jāpiespiež politiķus un valdības birokrātus darīt to, kas nozarei tiešām ir vajadzīgs.

Tomēr veselības aprūpē ir akūtas lietas, kas ir jāuzsāk nekavējoties, un sabiedrībai ir jāzina, ka apvienība apņemas tās īstenot. Tāpēc es atļaušos izteikt dažus priekšlikumus, kuriem, manuprāt, noteikti jābūt atspoguļotiem jaunās partijas veselības aprūpes politikas programmā un akcentētiem arī tās priekšvēlēšanu kampaņā.

Pirmkārt, Nacionālā apvienība apņemas nodrošināt efektīvu veselības pakalpojuma pieejamību.

Tas nozīmē ka ģimenes ārstam ir jābūt arvien pieejamākam saviem pacientiem un spējīgam atrisināt vairumu veselības problēmu – turklāt kompleksi. Cilvēkam ir jāsaņem palīdzība īstajā brīdī un vajadzīgajā apjomā. Šī mērķa sasniegšanai nekavējoties ir jāveido ģimenes ārsta prakses komandu, tajā iekļaujot medmāsas, vecmātes un sociālos darbiniekus. Tāpat tiek pabeigta informatīvās sistēmas "e-veselība" ieviešana, lai pārtrauktu cilvēku bezjēdzīgi trenkāšanu pa laboratorijām un konsultantiem.

Veselības aprūpes sistēma nav jāuztur ar pacientu līdzdalības maksājumu. Tiek veidots vienkāršs un cilvēka pašcieņu nepazemojošs mehānismu, ar kuru nepieciešamības gadījumā pacienti tiks atbrīvoti no šīs nodevas. Tad līdzdalības maksājums būs taisnīgs, iedzīvotājiem zināms un izprotams, tas nebūs šķērslis slimam cilvēkam saņemt veselības aprūpi.

Nedrīkst pieļaut nepamatotu medikamentu cenu pieaugumu, tāpēc pastiprināti ir jākontrolē farmācijas kompāniju aktivitātes, lai izslēgtu negodprātīgu attieksmi pret pacientiem.

Pacientu neinformētība ir viens no negodīgu manipulāciju iemesliem, tāpēc visām sarunām par naudu un rēķiniem ir jānotiek ārpus ārsta kabineta. Ministrija, nevis ārstējošais speciālists, ir atbildīga par to, lai sabiedrība būtu informēta par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu un lai katrs pacients zinātu, kas viņam pienākas – un par to jau nodokļos ir samaksāts gandrīz pusmiljards latu gadā.

Otrkārt, Nacionālā apvienība veidos veselības aprūpes sistēmas saprātīgu vadību.

Tam ir nepieciešama Veselības ministrijas un valdības prognozējama darbība, turklāt publiski atskaitoties par paveikto. Šim darbam ir jābalstās detalizētā rīcības plānā, kas turklāt formulē tādus sasniedzamos rezultātus, ko spēj izprast un kontrolēt katrs sabiedrības loceklis. Sabiedrībai ir skaidri jāredz uzlabojumi veselības aprūpē.

Partija apņemas atdot svarīgāko medicīnas vadības lēmumu pieņemšanu veselības aprūpes organizatoriem, kuri ikdienā redz un izprot reālo situāciju. Ministru kabinetu ir jāatbrīvo no tādu lēmumu pieņemšanas, par kuru saturu un sekām ministriem nav ne mazākās jausmas.

Norēķinu sistēmā ir jāievieš aroda izcilību un izmaksu efektivitāti veicinošus izpildes nosacījumus, un tajos labi padarīts darbs būs vienīgais novērtējuma kritērijs.

Treškārt, jāpiesaista privātā biznesa prasmes un resursus valstiskās veselības aprūpes sistēmas attīstībai.

Tādēļ ir jānoņem likumdošanas un birokrātiskie šķēršļi, lai izmantotu privātā veselības aprūpes biznesa iespējas veselības aprūpes sistēmas stiprināšanā – sniegt pakalpojumus pacientiem un, piemēram, prasmīgi vadīt ārstniecības iestādes vai citas ar veselības aprūpi saistītas struktūras.

Ir jānodrošina iespēja katram cilvēkam individuāli apdrošināt veselību. Lai to sasniegtu, partija apņemas īstenot rīcības programmu, kas brīvprātīgu veselības apdrošināšanu pilnvērtīgi piesaistīs kā papildinājumu valsts veselības aprūpes sistēmai. Tas būs viens no ekonomiskiem priekšnoteikumiem „aplokšņu“ tradīciju izskaušanā.

Šāda rīcības programma sevī ietver:

  • skaidru ilgtermiņa veselības aprūpes politiku, lai apdrošinātāji redzētu un būtu pārliecināti par savu lomu kopējā veselības aprūpes sistēmas attīstībā;
  • precīzu valsts apmaksāto pakalpojumu, to apjomu un satura nodalīšanu, no privāti apmaksātiem pakalpojumiem, jo tas ļautu apdrošinātājiem piedāvāt iedzīvotājiem saprotamu, izmantojamu un lietderīgu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Un visbeidzot! Veselības aprūpes jautājumiem ir jābūt Ministru Prezidenta prioritāšu sarakstā, nevis kā tādiem, par kuru izpildi atbild koalīcijas partneru nomocīts veselības vai labklājības ministrs.

Esmu pārliecināts, ka balstoties uz šādu darba kārtību, Nacionālā apvienība spēs radīt sabiedrības akceptētu programmu, kas var kļūt par nākamās un arī turpmāko valdību rakstīto deklarāciju stūrakmeni. Vēl vairāk, partija var ar savu piedāvājumu panākt arī to, ka turpmākie valdības vadītāji vairs nevarēs rēķināties ar atbalstu tautā, ja viņi par sava darba prioritāti neatzīst Nacionālās apvienības radītas veselības aprūpes programmas īstenošanu.

Šī ir vēl viena iespēja izpelnīties sabiedrības uzticību, un tā partijai ir jāizmanto. Iespējams, patlaban vispār esam vienīgā partija, kam tas ir pa spēkam.

Paldies par uzmanību!

Iet atpakaļ