ALA: Aicinājums Latvijas valsts politiskajiem darbiniekiem

25.09.2011 12:10

Viņa Ekselencei Andrim Bērziņam
Latvijas Valsts prezidentam,
Latvijas Republikas 11. Saeimas frakciju vadītājiem un ievēlētajiem Tautas pārstāvjiem

Augsti godātie Latvijas valsts politiskie darbinieki!

Amerikas latviešu apvienības valdes un vairāk nekā 5000 biedru vārdā sveicam jūs jaunajos amatos!

Pēc nule kā aizvadītajām 11. Saeimas un vasarā notikušajām Valsts prezidenta vēlēšanām Latvijas Valsts un jūs visi stāvat nopietnas izvēles priekšā: vai turpināt vest valsti Rietumu demokrātijas un attīstības virzienā, vai arī paklanīties „uzvarētāju” priekšā un ļaut tās pārstāvjiem vadīt Latviju pēc austrumu kaimiņa stabules. Ārkārtas vēlēšanu rezultāti sniedz jums vienreizēju iespēju un, mūsuprāt, uzliek pienākumu – izveidot valstī nacionālu partiju koalīciju un valdību, kas godīgi strādātu valsts un Latvijas tautas labā! Mēs, ASV latvieši, no sirds aicinām jūs domāt valstiski un to darīt!

Savu izvēli veicot, aicinām jūs ņemt vērā, ka vēlētāju vairums nobalsoja par tautas pārstāvjiem, kuŗu mērķis ir pārtikusi, droša un latviska valsts. Tādēļ aicinām jūs sastādīt Saeimas koalīciju un valdību no cilvēkiem, kuŗiem ir skaidrs plāns, kā atveseļot Latvijas ekonomiku, dot varu tautas pārstāvjiem, kas tieši un bez ierunām atzīst mūsu valsts okupāciju un tās traģiskās sekas, kuŗi saprot, ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur latviešu valoda un kultūra var dzīvot un zelt; kuŗi, cienot visas valodas, atzīst latviešu valodu par vienīgo valsts valodu Latvijā. Aicinām savstarpējās draudzīgās sarunās izvirzīt tādus valsts darbiniekus, kuŗi ir ar mieru strādāt, lai visas mazākumtautības iekļautos Latvijai lojālā sabiedrībā, nevis tos, kuŗi slepus vēlas, lai Latvija būtu citas valsts guberņa.

Aicinām jūs paturēt prātā, ka Latvija ir valstsnācija, kuŗas identitāti jānosaka tajā dzīvojošajai pamattautai – latviešiem. Mūsu valsts teritorijā nevar būt pie teikšanas vēl vienas citas valstsnācijas pārstāvji. Latvieši kopā ar mazākumtautībām veido Latvijas tautu. Latviskajai identitātei – kultūrai, valodai un sabiedriskajai atmiņai ir jābūt kopējai visai Latvijas tautai. Tas ir mūsu valsts eksistences pamats, un cittautieši par to nerūpēsies!

Latvijas un Austrumeiropas tautas vēsturiski dzīvo starp diviem lieliem dzirnakmeņiem. Gadu tecējumā dažreiz rietumu citreiz austrumu kaimiņi meklē „lebensraum” uz mūsu rēķina. Vācu baronu laikā bez vāciešiem bija arī mūsu pašu kangari. Cara un padomju okupācijas laikos atradās tādi paši. Brīvvalsts laikā mums nevajag ne citas valsts daudzinātājus, ne viņu piekritējus.

Strādāsim kopā latviskas, godīgas un pārtikušas valsts labā! Lai Dievs svētī Latviju!

Dr. Juris Mežinskis,
Amerikas latviešu apvienības valdes priekšsēdis.

Iet atpakaļ