Kurp mēs ejam? Domnīca Latvijas nākotnes vīzijas iezīmēšanai.

10.03.2013 13:40

Baibas Brokas uzruna NA kongresā: Latviešiem ir un būs spēks un teikšana savā valstī

Latvijai, Rīgai un latviešiem visā pasaulē jau no vakardienas ir eksistenciāli vajadzīgs drosmīgs un pārliecinošs ilgtermiņa politiskais piedāvājums, kas ir nacionāls pēc būtības un saimnieciski racionāls pēc satura. Visas Latvijas mērogā.

Lasīt tālāk...

09.12.2012 11:23

Ilmārs Latkovskis: Kāpēc vajadzīgs Latvijas Kultūras kanons?

Šovasar nepieciešamību pēc Latvijas kultūras vērtību groza atkal uzjundīja Lielbritānijas latvieši. Viņi vaicāja, kuras latviskās kultūras pamatvērtības jāapgūst latviešu diasporas bērniem, lai viņi saglabātu piederības sajūtu Latvijai?

Lasīt tālāk...

07.11.2012 08:34

NAP: par izglītību un sociālo vienlīdzību

Šobrīd NAPs pavisam vēl nav novests līdz reāli darbīga instrumenta kondīcijai, pagaidām tas vēl ir labu vēlmju saraksts ar daudzām jau ierastām frāzēm. Tā vēl ir idejas agrīna stadija.

Lasīt tālāk...

27.07.2012 09:48

Jānis Bordāns: Nācijai ir vajadzīga ideja!

Mums ir svarīgi panākt nerakstītu vienošanos starp Latvijas politiķiem, medijiem, kultūras cilvēkiem un sabiedrības autoritātēm, lai par mūsu virsmērķi kļūst nacionāla, eiropeiska Latvija.

Lasīt tālāk...

02.03.2012 15:17

Gaidis Bērziņš: Dubultpilsonības pieļaušanu gaida visi aiz Latvijas robežām dzīvojošie latvieši

Latvijas valstij ir svarīgs katrs tās pilsonis, tāpēc Pilsonības likumā esošā norma, ka pēc brīvprātīgas citas valsts pilsonības iegūšanas ir jāzaudē Latvijas pilsonība, šobrīd jau ir pretrunā ar Latvijas interesēm.

Lasīt tālāk...

25.09.2011 12:10

ALA: Aicinājums Latvijas valsts politiskajiem darbiniekiem

Aicinām jūs paturēt prātā, ka Latvija ir valstsnācija, kuŗas identitāti jānosaka tajā dzīvojošajai pamattautai – latviešiem. Mūsu valsts teritorijā nevar būt pie teikšanas vēl vienas citas valstsnācijas pārstāvji. Latvieši kopā ar mazākumtautībām veido Latvijas tautu.

Lasīt tālāk...

05.08.2011 16:46

Jānis Zalāns: Daļu no eksportētā kurināmā Latvijā jāizmanto enerģijas ražošanā

Tur, kur siltumenerģiju ražo ar gāzi, jāpāriet uz tās ražošanu ar biomasu koģenerācijas režīmā, ražojot gan elektroenerģiju, gan siltumu. Latvija eksportē kurināmo koksni, kuras pilnīgi pietiek, lai 2020.gadā mēs sasniegtu ES uzstādīto mērķi - 40% atjaunojamo energoresursu īpatsvaru enerģijas ražošanā.

Lasīt tālāk...

20.07.2011 10:27

Marta Kive: Cik lojāli ir Latvijas krievi?

Krievu lojalitātes vecināšanā uzsvars būtu jāliek uz tiem aspektiem, kuros jau tiek pausta pozitīva nostāja, un ar aktīvas informācijas apmaiņas starpniecību, dažādu pasākumu un lēmumu skaidrošanu pakāpeniski tiktu mainīta arī nelojālo personu attieksme.

Lasīt tālāk...

12.07.2011 11:36

Jānis Birks: Veselības aprūpe – no pieredzes līdz izaicinājumiem

Veselības aprūpe šobrīd ir starp viseksplozīvākajiem tematiem. Latvijas cilvēku neapmierinātība un sašutums ir pilnīgi pamatoti. Viņi jūt, ka medicīnas pakalpojumi no tiem attālinās. Veselības aprūpes profesionāļi ir neziņā par rītdienu, pieaug speciālistu un personāla ekonomiskā emigrācija.

Lasīt tālāk...

27.06.2011 11:25

Edgars Āboliņš: Latvijai ir vairāk jākoncentrējas uz IT&T

Tā kā Latvijā nav nekādu ievērojamu dabas resursu, mums būtu jākoncentrējas tieši uz informāciju tehnoloģijām un lietām, kas ar to saistītas. Likumdošana jāsakārto, lai veicinātu konkurenci interneta piegādātāju vidū un palielinātu legālos interneta pakalpojumu apjomus.

Lasīt tālāk...