Privātais parāds un hipotekāro kredītu tirgus

Latvijas tautsaimniecības galvenā problēma, kas var ievērojami ietekmēt atkopšanos no ekonomiskās krīzes, ir milzīgais parādu slogs, kas kopumā pārsniedz 15 miljardus latu. Vismaz 6 miljardi no tiem ir summa, ko Latvijas iedzīvotāji pārmaksājuši par nesamērīgi pārvērtēto nekustamo īpašumu buma laikā. Mēs uzskatām, ka politiskās varas pirmais uzdevums ir maksimāli atvieglot kredītņēmēju stāvokli, atdzīvināt mājokļu tirgu, kā arī ieviest pilnīgi jaunu hipotekārās kreditēšanas sistēmu, uzliekot daļu atbildības par to izsniegšanu arī komercbankām un valstij.

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs piedāvājam:

Nekavējoties ieviest grūtībās nonākušo vienīgā mājokļa kredītņēmēju aizsardzības programmu, nodrošinot pietiekamu valsts finansējumu tās īstenošanai.

Atdzīvināt mājokļu tirgu, ieviešot šādus pasākumus:

  1. Valsts galvojumu pirmā mājokļa pircējiem 30% apmērā no banku pieprasītā nodrošinājuma;
  2. Dubultu nekustamā īpašuma nodokļa likmi neapdzīvotiem mājokļiem, kas tiek turēti neizmantoti, gaidot cenas celšanos nākotnē. 

Izstrādāt jaunu Hipotekārās kreditēšanas likumu ar mērķi:

  1. Ieviest valsts uzraudzību pār hipotekāro kreditēšanu, uzticot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai hipotekāro kredītu izsniegšanas uzraudzības funkcijas;
  2. Normatīvajos aktos iestrādāt izsniedzamā hipotekārā kredīta un ķīlas samērojamības principus, kā arī risku novērtēšanas sistēmu.