Nodokļu politika

Lai gan kopējais nodokļu slogs Latvijā uz kopējā ES fona ir samērā neliels – zem 30% no IKP, nodokļu jomā ilgstoši bijis vērojama nelīdzsvarotība ar pārlieku lieliem nodokļiem darbaspēkam un pārāk maziem kapitālam un nekustamajam īpašumam. Tas ir novedis pie nesabalansētas ekonomikas attīstības, burbuļekonomikas veidošanās un īpaši smagas krīzes. Mūsu mērķi – uzlikt lielāku nodokļu slogu kapitālam, lielajiem ārvalstu uzņēmumiem un dārgajiem vai neizmantotajiem nekustamajiem īpašumiem, to vienlaikus ievērojami samazinot darbaspēkam, mazajiem uzņēmējiem un ģimenēm ar bērniem.

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs piedāvājam šādas izmaiņas:

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā:

 1. Uzlabojoties valsts budžeta situācijai, nekavējoties samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi no 26% uz 23%, tālākā nākotnē to pielīdzinot uzņēmumu ienākuma nodoklim – 15%;
 2. Lai palielinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāti vienlaikus neieviešot grūti administrējamo progresīvo nodokli, nekavējoties atgriezties pie pirmskrīzes laikā noteiktā ar nodokli neapliekamā ienākumu minimuma – 90 latiem. Uzlabojoties valsts budžeta situācijai, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu palielināt līdz 35% no vidējās bruto darba samaksas valstī;
 3. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamo minimumu par apgādājamo personu palielināt uz 35% no vidējās bruto darba samaksas valstī;
 4. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi pašnodarbinātajām personām pielīdzināt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmei – 15%, vienlaikus kā izvēles iespēju pilnīgi visiem pašnodarbinātajiem ieviešot simbolisku patentmaksu;
 5. Ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamos izdevumus par medicīnas un izglītības pakalpojumiem un privāto veselības apdrošināšanu nekavējoties palielināt līdz 300 latiem gadā, bet, uzlabojoties valsts budžeta situācijai, – līdz 700 latiem gadā.
 6. Neaplikt ar iedzīvotāju ienākuma nodokli ienākumus no kapitāla, kas nepārsniedz 1000 latus gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā:

 1. Palielināt nekustamā īpašuma nodokli par apdzīvojamo platību mājām un dzīvokļiem ar kadastrālo vērtību no 40 000 latu līdz 75 000 latu no 0,2 līdz 0,4%, bet ar vērtību no 75 000 latu līdz 100 000 latu – no 0,3 līdz 0,6% no kadastrālās vērtības gadā. Ekskluzīvajiem mājokļiem ar vērtību virs 100 000 latu likmi palielināt līdz 1% gadā. Vienlaikus apņemamies sakārtot kadastrālā novērtējuma sistēmu, zemes un mājokļu kadastrālo vērtību maksimāli tuvinot tirgus vērtībai;
 2. Neizmantotai apdzīvojamajai platībai piemērot dubultu nekustamā īpašuma nodokļa likmi.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanā:

 1. Paaugstināt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi no 15% uz 25% uzņēmumiem, kuru peļņa pārsniedz 5 miljonus latu gadā, un kuros Latvijas valsts kapitāla daļa ir mazāka par 50%;
 2. Samazināt līdz 5% uzņēmumu ienākuma nodokļu likmi par reinvestēto peļņas daļu;
 3. Mazos uzņēmumus ar ieņēmumiem līdz 25 000 latu gadā atbrīvot no nodokļa maksāšanas, ieviešot simbolisku patentmaksu. 

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošanā:

 1. Mazajiem uzņēmumiem no 10 000 līdz 25 000 latu palielināt ieņēmumu slieksni gadā, pēc kura sasniegšanas jāsāk maksāt PVN.