Mūsu cilvēki

Aigars Strupulis

Jelgavas novada deputāts, Jelgavas pilsētas galvenais speciālists nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

„Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī!”

Šī sadaļa ir ikvienam – gan vecākai paaudzei, gan vidējai paaudzei, gan jauniešiem – tiem, kas turpinās mūsu Latvijas valsti. Gan diplomētiem vēsturniekiem, antropologiem, kultūrvēsturniekiem, arheologiem, etnogrāfiem, sociālpolitikas pārzinātājiem un citiem speciālistiem, gan topošajiem profesionāļiem – Latvijas Universitātes Vēstures fakultātes un citu augstskolu studentiem, gan skolniekiem un jebkuriem citiem interesentiem. Kopējiem spēkiem mēģināsim panākt, lai mūsu interneta lapa rādītu pēc iespējas patiesākas un neizkropļotas Latvijas un latviešu tautas vēstures ainas, balstoties uz  pārbaudītiem faktiem un citiem drošticamas informācijas avotiem. Lai šī būtu vieta, kur vēstures profesionāļi,  studenti publicē savus darbus, pētījumus, kas patiesi atspoguļo dažādu laiku notikumus gan mūsu valstī, gan visā pasaulē; arī kur savas publikācijas var ievietot radniecisko arodu speciālisti un novadpētnieki. Te būs publikācijas gan par sava novada vai pilsētas pagātnes lappusēm, gan mūsu Tēvzemes senatnei veltīti apcerējumi, gan pētījumi Eiropas un visas pasaules mērogā.

Apskatāmo tēmu hronoloģiskās robežas būs no vissenākajiem laikiem, kopš pirmais cilvēks spēris savu soli tagadējās Latvijas teritorijā, līdz pat šodienai.

Pamattēmas: senākie iedzīvotāji Latvijas teritorijā un to nodarbošanās; baltu un somugru ciltis, to savstarpējā mijiedarbība; Latvijas iedzīvotāji un to materiālā kultūra pirms Krusta kariem; Krusta kari Latvijas teritorijā un to izraisītās pārmaiņas; Livonijas konfederācija un latviešu tautas veidošanās; 16. un 17.gs kari, poļu un zviedru laiki, Kurzemes un Zemgales hercogiste; Latvijas nonākšana Krievijas varā un tā sekas; latviešu tautiskā atmoda un citi sabiedriski-politiskie strāvojumi19.gs; 1905.gada revolūcija;1.pasaules karš un latviešu strēlnieki; Latvijas valsts tapšana un Brīvības cīņas; Latvijas Republikas periods; 2.pasaules kara sākums un PSRS okupācija; Vācijas okupācijas režīms un latvieši abu okupētājvalstu armijās; otrreizējā PSRS okupācija un nacionālā pretošanās kustība; Latvija PSRS okupācijas režīmā; latvieši otrpus “Dzelzs priekškara”, dzīve trimdā; PSRS okupācijas režīma sabrukums un Latvijas neatkarības atjaunošana; Latvijas Republikas attīstība kopš 1991.gada.

Mums ir sava pagātne ar gaišākām un tumšākām lapaspusēm, bet tā ir mūsu vēsture. Mūsu tauta nāk no sirmas senatnes un mēs esam izdzīvojuši, par spīti visiem nelabvēļu centieniem. Mums ir ar ko lepoties!

Mūsu darbs, veidojot un uzturot šo vēstures sadaļu, veltīts tikai un vienīgi tam, lai jauniem cilvēkiem būtu fakti, uz kuriem balstīties, aizstāvot savu valsti un lepojoties, ka esam latvieši – tauta, kas izdzīvojusi un atjaunojusi savu valsti par spīti daudzām pārestībām no dažu lielvalstu varām!

Ja ir kādi jautājumi par vēstures lietām, lūgums sūtīt tos uz e-pastu: raabe@e-apollo.lv

Uz tiem centīsies atbildēt vēsturnieks Raitis Ābelnieks.

Publicējamo pētījumu piemēri

Raitis Ābelnieks: Par Bauskas – Jelgavas ūdensceļa plāniem