Žaneta Jaunzeme-Grende: Radi! ir pagrieziena punkts kultūras un radošo industriju attīstībā Latvijā

12.03.2012 22:50

Atklājot Radošās darbības nedēļu Radi!, Kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende aicināja aktīvi piedalīties šīs nedēļas pasākumos un norādīja, ka tā ir pagrieziena punkts kultūras un radošo industriju attīstībā Latvijā.

„Kultūras un radošās industrijas ir jaunās ekonomikas neatņemama sastāvdaļa. Dažādu valstu, tostarp Igaunijas piemērs liecina, ka ar apņēmīgu sadarbību starp dažādām institūcijām un sabiedrību iespējams sasniegt lieliskus rezultātus, kas mērāmi gan individuālās, gan valsts ekonomiskās labklājības pieaugumā,” norāda ministre. Ž.Jaunzeme-Grende apliecināja, ka Kultūras ministrijā uzsākts mērķtiecīgs darbs stratēģiskās sadarbības platformas Radošā Latvija izveidē. Ministre uzvēra, ka tā ir laba zīme, pirmkārt, Latvijas radošajiem cilvēkiem, jo tā palielinās viņu iespējas ar savu darbību gūt aizvien lielākus panākumus. Plānots, ka Radošas Latvijas platformu veidos trīs komponentes: brīvprātīgā kustība Radi!, politikas dokuments, pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014 – 2020” un radošo industriju biznesa platforma – atbalsta un sadarbības instrumenti, kuru uzdevums būs sekmēt radošo industriju attīstību Latvijā un celt Latvijas ekonomikas konkurētspēju.

Radošās darbības nedēļa Radi! aizsāk brīvprātīgo kustību un paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim iekļauties Radošajā Latvijā, kļūstot par tās piederīgo – radu. Pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020” balstīsies Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2030, būs cieši sasaistīts ar Nacionālās attīstības plānu un ES fondu nākamo plānošanas periodu. Pamatnostādnes iezīmēs rīcībpolitiku vairākos virzienos – radošā ekonomika, radošā izglītība, radošu teritoriju attīstība un kultūra kā radošuma kodols.

Radošo un kultūras industriju atbalsta struktūru izveidē nozīmīgs pamats būs Nodomu protokols, kas Radošās darbības nedēļas Radi! ietvaros tiks parakstīts starp Kultūras, Ekonomikas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, un Izglītības un zinātnes ministrijām. Nodomu protokolu parakstīs 2012.gada 14.martā plkst. 11:50 Spīķeru koncertzālē, Maskavas ielā 4/1, Rīgā, kur notiks ministru, britu radošuma ekspertu un Latvijas radošo industriju pārstāvju un ekspertu diskusija „Latvija ceļā uz radošu valsti”.

„Radošās Latvijas platformas vīzija ir ambicioza. Kultūras ministrija, citu valstu piemēru iedvesmota, ir apņēmusies tai sekot, jo tā ir reāla iespēja piesaistīt papildu finansējumu. Igaunijas panākumu atslēga ir bijusi sadarbība starp Kultūras un Ekonomikas ministrijām. Mērķtiecīga sadarbība Igaunijai 2007. – 2013. gada ES fondu plānošanas periodā ļāvusi piesaistīt 6,4 miljonus eiro, izveidojot labu radošo industriju atbalsta struktūru bāzi, kā arī nodrošinot reālu atbalstu dažādām aktivitātēm vietējā mērogā un eksporta veicināšanai.”

Pilna pasākumu programma atrodama www.radilatvija.lv

Iet atpakaļ