Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzrunā Latvijas tiesnešu konferences dalībniekus

25.11.2011 18:44

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš piektdien, 25. novembrī, Tieslietu padomes sasauktajā Latvijas tiesnešu konferencē uzrunāja 410 klātesošos tiesnešus.

Savas runas ievadā ministrs atgādināja, ka Tieslietu ministrija bija pirmā no ministrijām, kuru 1918. gadā izveidoja tikko dibinātā valsts, proti, jau nākamajā dienā, - tādējādi liekot pamatus tieslietu sistēmas izveidei.

„Valsts veidošanās sākas ar likumu”, atzīmēja ministrs, ”taču otrs pamatelements, kas raksturīgs jebkurai valstij, ir teritorijai piesaistītie iedzīvotāji - tauta. Un viss darbs, ko veic valsts, ir jāveic savas tautas labā. Tautai, lai tā laimīgi dzīvotu savā valstī ir jābūt ne tikai paēdušai, bet arī tiesiski aizsargātai. Jo tieši pati tauta ir visa pirmsākums, tauta, izsakot savu gribu, ir dibinājusi šo valsti.”

Runas turpinājumā Gaidis Bērziņš akcentēja, ka viņš kā tieslietu ministrs ir par labu tradīciju turpinājumu, taču nekavējoties būtu jāizskauž sliktas iezīmes. Kā piemērus tieslietu ministrs minēja 9. un 10. Saeimā tiesnešu amatos neapstiprinātos vairākus atzītus profesionāļus; ģenerālprokuroru, kuru neapstiprināja amatā, lai arī par nopelniem Latvijas valsts labā viņam piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni; kā arī tendenci šo tradīciju turpināt jaunā sasaukuma -11.Saeimā – jo juridiskā komisija neatbalstīja tiesneša apstiprināšanu tiesneša amatā, ko vēlāk gan atbalstīja Saeima.

„Protams, ka savulaik likumdevējam, ieviešot aizklāto balsojumu, ir bijis noteikts mērķis šādam regulējumam, tomēr nedzirdot un neuzzinot no deputātiem argumentētu balsojuma iemeslu, rodas pamatotas aizdomas par likumdevēja varas pārstāvju mēģinājumu ietekmēt tiesu varu.”

Tieši pirms mēneša Gaidis Bērziņš, atkārtoti stājoties tieslietu ministra amatā, kā galveno mērķi ir izvirzījis stiprināt ticību tiesiskumam valstī visplašākajā nozīmē.

„Tādēļ ir būtiski panākt, lai tiesu vara, ieņemot vietu, kas ir noteikta Satversmē - būt vienlīdzīgai ar likumdevēja varu un izpildvaru, kļūtu paraugs tām!”

Savas runas turpinājumā, uzsverot, ka, lai sasniegtu mērķi, ir jāvirzās un priekšu, novērtējot esošo platformu un izvērtējot jau paveikto, ministrs īsumā izklāstīja Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs izvirzīto uzdevumu izpildes virzību, nenoliedzot, ka Tieslietu ministrijā šis darbs turpinās neatkarīgi no ministru maiņas.

Kā tuvākās nākotnes veikumu ministrs ir iecerējis darba pabeigšanu pie Mediācijas likumprojekta, kura mērķis ir veicināt pušu domstarpību atrisināšanu pirms tiesas, kā arī noteikt aktīvāku tiesas lomu, iesakot pusēm izmantot mediāciju arī tiesas tiesvedībā esošā strīdā pirms nav pabeigta lietas izskatīšana pēc būtības. „Tas viss tiek darīts, lai mazinātu tiesu noslodzi un veicinātu domstarpību atrisināšanu alternatīvos veidos bez tiesas iesaistes”.

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš savas runas noslēgumā novēlēja tiesnešiem atbildīgu lēmumu pieņemšanu visu mūsu- tautas un valsts labā, kā arī aicināja visus klātesošos kopīgiem spēkiem celt un stiprināt Latvijas valsts tiesiskumu, „lai tauta dzīvotu mūsu zemē, justos droša un mums- kā tiesiskuma aizstāvjiem- uzticētos!”

Lasīt vairāk

Iet atpakaļ