Tieslietu ministrs cer efektivizēt Valsts probācijas dienestu

30.05.2012 23:04

Trešdien, 30.maijā, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis tikās ar Valsts probācijas dienesta (turpmāk- VPD) arodbiedrības pārstāvjiem, lai pārrunātu nākotnes sadarbības ieceres un lai rastu vienotu izpratni par VPD nozīmības paaugstināšanos sakarā ar grozījumiem Krimināllikumā, kas paredz noteikt papildus cietumsodam arī alternatīvos sodus – piespiedu darbu, naudas sodu un jaunu papildsoda veidu – probācijas uzraudzību. Kas nozīmē, ka par noziedzīgiem nodarījumiem notiesātās personas pēc cietumsoda termiņa izciešanas papildus uzraudzīs VPD speciālisti.

„Būtiski ir palielināt sabiedrības izpratni par Probācijas dienesta darba svarīgumu. Tuvākajā nākotnē tiks likts liels uzsvars uz šī dienesta darba nepieciešamību un nozīmību, kas būs par pamatu sabiedrības izpratnes un domas maiņai, ka cilvēkam par noziedzīgu nodarījumu ne vienmēr izolācija ir efektīgāka par probācijas uzraudzību, kas, savukārt, bāzējas uz izstrādātu resocializācijas programmu. Probācija ļaus notiesātam cilvēkam veiksmīgu integrēšanos atkal sabiedrībā, kā arī radīs sabiedrības izpratni, ka notiesātais nav sabiedrībai zudis. Laikus pakļaujot noziedzniekus efektīgai uzraudzībai, samazināsies to skaits un palielināsies sabiedrības drošība,” pārliecināts tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.

VPD arodbiedrības vadība uzsvēra, lai VPD speciālisti, kuru prasmju kopums nav apgūstams nevienā augstskolā, bet veidojas ilgstošā pieredzes un apmācības procesā, spētu pilnvērtīgi veikt uzticēto sabiedrībai kopumā nozīmīgo darbu, ir svarīgi, lai darbinieku atalgojums būtu līdzvērtīgs tiesu nozarē strādājošo atalgojumam, lai tiktu atjaunota pilna darba nedēļas slodze, kā arī darbiniekiem darba specifikas dēļ būtu pieejama veselības apdrošināšana. Arodbiedrības pārstāvji vērsa uzmanību, ka 230-280 Ls atalgojums nav adekvāts veicamajam darbam un veicina darbinieku aizplūšanu no dienesta, apdraudot VPD tālāku darbību. Šajos jautājumos tikšanās laikā tika rasta tieslietu ministra, valsts sekretāra un arodbiedrības pārstāvju vienota izpratne. Lai panāktu nepieciešamo nākamā gada papildu finansējumu minētā nodrošinājumam budžeta veidošanas procesā tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš ir uzrunājis finanšu ministru Andri Vilku, kā arī valdības vadītāju Valdi Dombrovski un cer uz viennozīmīgu atbalstu.

Tieslietu ministra pārraudzībā esošais Valsts probācijas dienests radīts 2003. gadā, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošinātu sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi un koordināciju.

Dienesta izveide ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem, kā arī dienesta izveide ir solis uz jaunas kriminālsodu izpildes sistēmas ieviešanu, jo mērķis nav tikai veicināt tādu sodu piespriešanu, kad likumpārkāpējs netiek izolēts no sabiedrības, bet izveidot sistēmu, kurā pastāv gan sodi ar izolāciju no sabiedrības, gan bez tās.

Līga Ādamsone,
Tieslietu ministra preses sekretāre

Iet atpakaļ