Mūsu cilvēki

Ervīns Grāvītis

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs. Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK valdes loceklis.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Tieslietu ministrija ar Goda diplomu apbalvo Valsts valodas centra vecāko inspektori

21.11.2011 17:33

17. novembrī, sagaidot valsts svētkus, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš pasniedza Tieslietu ministrijas (TM) apbalvojumus – „zelta” un „sudraba” spalvas, Atzinības rakstus un Goda diplomus.

Tieslietu ministrijas Goda diplomu par ilggadēju un godprātīgu darba pienākumu pildīšanu saņēma Valsts valodas centra Valodas kontroles nodaļas vecākā inspektore Gunta Zērvēna, kura vecākās inspektores amatā Valsts valodas centrā strādā jau no 1996. gada. Valsts valodas centra kolēģi Guntu Zērvēnu raksturo kā atsaucīgu un kompetentu darbinieci, ar lielām pārliecināšanas un organizatores spējām, kas izpaužas viņas darbā ar iestāžu, uzņēmumu vadītājiem un atbildīgajām amatpersonām, nodrošinot Valsts valodas likuma prasību savlaicīgu un pilnīgu izpildi. Viņa vienmēr daudz uzmanības un enerģijas veltījusi arī jauno kolēģu apmācībai. Īpaši jāuzteic tas, ka Guntas Zērvēnas ikgadējie darba kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji, kā arī reālā situācija viņas pārraudzības reģionā ir viena no labākajām valstī.

Šogad TM Apbalvošanas padome nolēma kopumā apbalvot 66 personas. Svinīgais pasākums notika Latvijas Universitātes Lielajā aulā, tajā uzstājās arī koris „Vivat” mākslinieciskās vadītājas Ināras Freimanes vadībā. Šo apbalvojumu mērķis ir TM un tās padotībā esošo iestāžu darbiniekiem, tiesu darbiniekiem, tiesnešiem un tieslietu sistēmai radniecīgo institūciju pārstāvjiem izteikt TM vadības atzinību par darba pienākumu priekšzīmīgu un pašaizliedzīgu pildīšanu, ilggadēju, godprātīgu, radošu darbu vai nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesību sistēmas attīstībā, kā arī par sadarbības veicināšanu.

Iet atpakaļ