Mūsu cilvēki

Modris Ekšteins

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Domes loceklis, Grobiņas novada domes deputāts un priekšsēdētāja vietnieks.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Roberts Zīle: turpmāk tiks sodīti arī autovadītāji, kuri izdara pārkāpumus ārzemēs

07.07.2011 10:22

Informāciju sagatavoja Rolands Pētersons, Eiropas Parlamenta Eiropas Konservatīvo un reformistu grupas preses asistents

Strasbūra, 6. jūlijs: Eiropas Parlaments šodien apstiprināja jauno Direktīvu par pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem. Līdz ar to ES tiks radīta sistēma, kas ļaus atrast un sodīt ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus arī tad, ja pārkāpums veikts kādā citā ES dalībvalstī, neatkarīgi no automašīnas reģistrācijas valsts. EP Transporta komitejas deputāts Roberts Zīle (TB/LNNK, ECR) debatēs norādīja: "Pozitīvi, ka jaunā direktīva palīdzēs izbeigt nelāgo praksi, kad autovadītāji, kuri izdara nopietnus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus citās ES valstīs droši veic satiksmes pārkāpumus, jo faktiski netiek sodīti".

Direktīvas mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību visā ES un nodrošināt vienādu attieksmi pret autovadītājiem un vienādas iespējas piemērot sodu, neatkarīgi no tā, vai tie izdara satiksmes pārkāpumu savā mītnes zemē, kurā reģistrēts auto, vai citā valstī. Tiks radīts mehānisms un datu apmaiņas sistēma pārkāpēju identificēšanai un sodīšanai arī tad, ja pārkāpums izdarīts ārpus automašīnas reģistrācijas valsts. Tas tiks darīts ar ES dalībvalstu policijas pārrobežu sadarbības palīdzību.

Jaunā direktīva tapusi pēc vairāku gadu ilgām Parlamenta sarunām ar ES Padomi, panākot vairākus grūtus kompromisus. "Lai gan direktīva vairāk nodrošinās tieši pārkāpēju identificēšanu un datu apmaiņu, reālu sodu piemērošanu atstājot dalībvalstu iestāžu ziņā, tomēr tas būs solis pareizajā virzienā, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un mazinātu to nesodāmības sajūtu, kas pārņem autovadītājus ārpus to mītnes valsts", dokumentu vērtē Roberts Zīle. Viņš uzsver arī to, ka Parlamentam bija ļoti svarīgi panākt skaidras personas datu aizsardzības un konfidencialitātes garantijas, lai šī datu apmaiņa būtu droša un kalpotu tikai vainīgā pārkāpēja atrašanai un sodīšanai, nevis kādiem citiem mērķiem, ko šī Direktīva neparedz".

Kas tiks sodīti un kā tas darbosies

Jaunā sistēma tiks attiecināta uz smagākajiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, tādiem kā braukšana alkohola vai narkotiku reibumā, ievērojama atļautā ātruma pārsniegšana, luksofora signāla ignorēšana, drošības jostu vai ķiveru nelietošana, nelikumīga drošības joslu izmantošana, nelikumīga mobilā telefona lietošana braukšanas laikā.

Tiks izveidots mehānisms, kā ar elektroniskas datu apmaiņas sistēmas palīdzību starp dalībvalstīm notiks informācijas apmaiņa par transportlīdzekļu reģistrācijas datiem (datiem par transportlīdzekli un tā īpašnieku vai turētāju), tādējādi radot iespēju "izķert" pārkāpuma veicējus neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī pārkāpums ir izdarīts. Līdzko valsts, kurā izdarīts pārkāpums, iegūs nepieciešamos datus no valsts, kurā automašīna reģistrēta, vainīgajam autobraucējam tiks nosūtīts protokols ar informāciju par fiksēto pārkāpumu, šā pārkāpuma juridiskajām sekām un sodu. Tālāk sekos attiecīgu juridisku procedūru veikšana, lai pārkāpējam tiktu piemērots sods. Būtiski, ka sods un tā apmērs tiks piemērots saskaņā ar tās valsts likumiem, kurā pārkāpums noticis.

Par pieņemtās direktīvas tekstu jau ir panākta vienošanās ar ES Padomi, kurai gan vēl teksts vienbalsīgi jāapstiprina. Direktīva stāsies spēkā uzreiz pēc tās pieņemšanas un dalībvalstīm divu gadu laikā būs jāievieš savi normatīvie akti šīs Direktīvas īstenošanai. 

Iet atpakaļ