„Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā” – pirmā starptautiskā konference PSRS okupācijas seku novērtēšanai

10.06.2011 09:17

Atgādinājums par masu deportācijām 1941. un 1949. gadā. Foto: TB/LNNK

Ielūgums visiem TB/LNNK biedriem

Šā gada 17. un 18. jūnijā Rīgā, Latvijas Zinātņu akadēmijā notiks starptautiskā konference „Padomju Savienības nodarītie zaudējumi Baltijā”. Uz konferenci ir aicināti virkne zinātnieku un ekspertu - Eiropas Parlamenta deputāti, zinātnieki no Polijas, Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Vācijas un Somijas, kā arī Latvijas ekonomisti, vēsturnieki, vides zinību un militārās jomas speciālisti un eksperti - lai iepazītos ar gadu gaitā veiktajiem pētījumiem un secinājumiem par padomju okupācijas ietekmi uz Baltijas un citu valstu tautsaimniecību un vidi.

Konferences pirmajā dienā būs iespēja iepazīties ar vismaz 7 valstu viedokli par PSRS nodarītajiem sociālekonomiskiem zaudējumiem viņu valstīs. Bet otrā dienā tiks lasīti referāti par padomju okupācijas ietekmi uz vidi, kā arī ilgi slēptie fakti par padomju militāri rūpnieciskā kompleksa radītajām dziļi negatīvajām sekām mūsdienu tautsaimniecībā un vidē.

Tā kā postpadomju telpā vēl joprojām valda domu un uzskatu dažādība par vēsturiskiem faktiem un par Otrā Pasaules kara iznākumu, konferences organizatori cer, ka šī konference ne tikai skaidros ilgās padomju okupācijas ietekmi uz pirms tam plaukstošo Baltijas valstu tautsaimniecību un neskarto vidi, bet arī veicinās objektīvu, zinātniskajā apritē aprobētu un akceptētu izpratni par PSRS okupācijas nodarījumiem un iespējamajiem to seku pārvarēšanas ceļiem.

Konferences organizatori ir pārliecināti, ka ar šo konferenci tiks aizsākta pilnvērtīga okupācijas seku apzināšanās un novērtēšana, lai deportāciju, teroru un ciešanu upuri, kurus nesa visas Baltijas valstis un arī citas bijušās padomju republikas un A-Eiropas valstis, tiktu oficiāli atzīti un izprasti arī starptautiskajā sabiedrībā. Tas pamazām veidos Eiropas sabiedrībā un politikā vienotas Eiropas vēstures izpratni par Baltijas valstu okupāciju, veicinot vienotu Eiropas vērtību telpu, kas balstās uz cilvēktiesību ievērošanu.

Tuvāka informācija par konferenci – www.loib.lv

Konferences organizatoru pārstāvji (LOIB): 29521934, 29223714

Iet atpakaļ