Lai ražīgs un darbā radošs Jaunais, 2013. gads!

30.12.2012 16:36

Atskatoties uz 2012. gadu, esam gandarīti par Nacionālās apvienības (NA) centieniem piedalīties koalīcijas produktīvā darbā un valstiski atbildīgu politisku lēmumu pieņemšanā. Atsevišķos gadījumos kādam novērotājam no malas varēja rasties pamatotas bažas, ka savu interešu stiprināšanā un virzīšanā atsevišķi NA pārstāvji nav spējuši panākt vienošanos koleģiālas komunikācijas un diskusiju ceļā, bet ķērušies pie „ultimātu” izvirzīšanas metodēm. Taču pirms pārmetumu izteikšanas būtu jāatceras, ka daudziem apvienības pārstāvjiem koalīcijas un valdības darba pieredze nav liela. Jaunajā gadā raugāmies ar cerībām un vēlējumiem, lai sadarbība un savstarpējā komunikācija uzlabotos.

No aizvadītā gada panākumiem jāmin principiāli virzītā un koalīcijā panāktā vienošanās par atbalsta pasākumiem demogrāfijas stāvokļa uzlabošanai. To izpilde būs simbolisks lūzuma punkts politikā par labu ģimenēm ar bērniem. Kultūras ministrijas darbā jāizceļ centieni pārvaldības uzlabošanā un radošo industriju lomas stiprināšanā. Tieslietu jomā viens no būtiskākajiem panākumiem ir Mediācijas likuma izstrāde. Saeimas darbā īpaši būtu jāizceļ NA iniciatīvas sabiedrības saliedēšanas jautājumos, kas uz „latvisku Latviju” ļauj paskatīties no pavisam jaunas perspektīvas. Tāpēc gadu mijā ir pamats optimismam.

Laimīgu Jauno gadu!

www.tb.lv

Iet atpakaļ