Kultūras ministrija stingri seko Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecības darbu izpildei

06.01.2012 10:34

Ar Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB) saistītus jautājumus, tai skaitā jaunās ēkas nodošanu, bibliotēkas pārcelšanās plānošanu un satura koncepcijas izstrādi, kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende ir izvirzījusi par vienu no šī gada prioritātēm. Atkāpes no līguma punkta par būvdarbu izmaksu indeksāciju netiek apspriestas.

Apzinoties, ka ir atlicis pēdējais gads bibliotēkas jaunās ēkas būvdarbiem, pēc ministres iniciatīvas pērnā gada nogalē tika sagatavots detalizēts rīcības plāns darbiem, kas katrai no projektā iesaistītajām pusēm, tai skaitā Kultūras ministrijai, būvuzraugam un galvenajam būvuzņēmējam, ir jāveic, lai Latvijas Nacionālās bibliotēkas būvniecība tiktu pabeigta likumā noteiktajā termiņā – 2012.gada novembrī.

„Rīcības plāns bibliotēkas būvdarbiem 2011.gada 20.decembrī tika apstiprināts LNB projekta uzraudzības padomē, ko vada finanšu ministrs. Savukārt es esmu apņēmusies aktīvi un pastāvīgi sekot līdz plāna izpildei, jo atkāpes no tā nav pieļaujamas,” norāda kultūras ministre Ž.Jaunzeme-Grende.

4.janvārī Kultūras ministrijā notika ministres ierosinātā sanāksme, kurā piedalījās visas projektā iesaistītās puses – gan ministrijas pārstāvji, gan būvuzraugs „Hill Intternational” un galvenais būvuzņēmējs „Nacionālā būvkompāniju apvienība”, gan projekta sabiedriskais uzraugs – sabiedrība par atklātību „Delna”.

Sanāksmē tika apspriesti arī LNB būvuzrauga norādītie riski saistībā ar būvdarbu tempu un citiem jautājumiem. No galvenā būvuzņēmēja tika saņemts apliecinājums par spēju veikt būvdarbus noteiktajos termiņos un kvalitātē, savukārt būvuzraugs „Hill International” apņēmies kopā ar būvniekiem sagatavot risinājumus problēmu novēršanai. Projekta īstenotāji vienojās par kopīgu mērķi precīzi ievērot LNB projekta uzraudzības padomē apstiprināto darbu plānu.

Sanāksmē Kultūras ministrijā tika apspriesta arī publiskā polemika par būvdarbu cenu indeksāciju. Ž.Jaunzeme-Grende: „Galvenais būvuzņēmējs sanāksmē apliecināja, ka tas turpinās izpildīt līguma nosacījumus par būvdarbu cenu indeksāciju, saskaņā ar kuriem apmaksa par bibliotēkas būvdarbiem tiek veikta atbilstoši faktiskajām cenām tirgū. Kultūras ministrija nav plānojusi atkāpes no šī līguma punkta.”

Vienlaikus Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekts, pēc „Nacionālās būvkompāniju apvienības” domām, ir uzrādījis problēmu būvniecības nozarē – proti, cik precīzi ir Centrālās statistikas pārvaldes dati atspoguļo situāciju būvniecības tirgū. Ņemot vērā, ka šī joma ir Ekonomikas ministrijas pārziņā, Kultūras ministrija ir šo jautājumu nosūtījusi Ekonomikas ministrijai izvērtēšanai tās kompetences ietvaros.

Pēc ministres iniciatīvas sanāksmes ar visu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektā iesaistīto partneru dalību, kurās detalizēti sekot līdz apstiprinātajam rīcības plānam, turpmāk notiks reizi mēnesī.

Kultūras ministrija

Iet atpakaļ