Kultūras ministrija sākusi darbu pie sadarbības platformas „Radošā Latvija” izveides

14.03.2012 15:12

Pēc Nodomu parakstīšanas: Edmunds Sprūdžs, Roberts Ķīlis, Žaneta Jaunzeme-Grende. Foto: Rolands Romanovskis.

Parakstot Nodomu protokolu par sadarbību Radošās Latvijas platformas izveidē, Kultūras ministrija (KM) apņemas izstrādāt politikas pamatnostādņu projektu „Radošā Latvija 2014. – 2020.”. KM uzņemas identificēt kultūras un radošo industriju pārstāvju, organizāciju un institūciju vajadzības un problēmas, meklējot nepieciešamās atbalsta formas, lai nodrošinātu šīs nozares attīstību un ilgtspēju. Tāpat nozīmīga būs ministrijas vēl plašāka sadarbība ar Latvijas un starptautiskām institūcijām, organizācijām un nevalstisko sektoru radošās industrijas jomā.

Nodomu protokolu starp ministrijām, šodien, 14.martā, parakstīja kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs un Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Pūce. Nodomu protokolā ministrijas vienojas par sadarbības jomām un uzdevumiem radošās Latvijas platformas izveidē, lai sekmētu radošā potenciāla apzināšanu un izmantošanu Latvijas konkurētspējas stiprināšanā, tautsaimniecības attīstībā un sabiedrības labklājības veicināšanā.

Ar protokola parakstīšanu ministrijas apņemas iekļaut noteiktus pasākumus radošā potenciāla atbalstam nozaru politikas plānošanas dokumentos; savstarpēji saskaņot Radošās Latvijas platformas attīstības jautājumus, atbalstot radošā potenciāla un inovācijas dimensijas iekļaušanu Nacionālajā attīstības plānā 2014. – 2020.gadam, kā arī sadarboties radošā potenciāla apzināšanā un aktivizēšanā visā Latvijā, veicinot tā attīstību īpaši reģionos.

Kultūras ministre jau apliecinājusi, ka pašlaik ministrijā jau uzsākts mērķtiecīgs darbs stratēģiskās sadarbības platformas „Radošā Latvija” izveidē. Ministre uzver, ka, pirmkārt, tā ir laba zīme, Latvijas radošajiem cilvēkiem, jo tā palielinās viņu iespējas ar savu darbību gūt aizvien lielākus panākumus. Plānots, ka Radošas Latvijas platformu veidos trīs komponentes: brīvprātīgā kustība Radi!, politikas plānošana dokuments - pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014 – 2020” un radošo industriju biznesa platforma – atbalsta un sadarbības instrumenti, kuru uzdevums būs sekmēt radošo industriju attīstību Latvijā un celt Latvijas ekonomikas konkurētspēju.

KM

Iet atpakaļ