Mūsu cilvēki

Aigars Strupulis

Jelgavas novada deputāts, Jelgavas pilsētas galvenais speciālists nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Jānis Bordāns Kijevā tiekas ar TB/LNNK sadarbības partneriem - Ukrainas Nacionālistu Kongresu

19.03.2013 11:22

Foto: UNK presesdienests.

Darba vizītes Kijevā ietvaros, tieslietu ministrs un TB/LNNK Valdes loceklis Jānis Bordāns 15.martā tikās ar TB/LNNK ilggadējiem sadarbības partneriem - partijas Ukrainas Nacionālistu Kongress priekšsēdētāju Stepanu Bracjunu un bijušo partijas priekšsēdētāju Oleksiju Ivčenko. Tikšanās laikā tika apspriesta abu politisko partiju turpmākā sadarbība, abas puses apmainījās viedokļiem par politiskās cīņas veidiem un taktiku, par labējo ideju popularitāti kā Ukrainas, tā arī Latvijas sabiedrībā.

Tikšanās laikā Ukrainas Nacionālistu Kongresa priekšsēdētājs Stepans Bracjuns atzīmēja, ka Ukraina, līdzīgi Latvijai, cenšas pārvarēt savu koloniālo padomju pagātni, bet kolēģiem no TB/LNNK ir liela politiskā pieredze, tādēļ Ukrainas Nacionālistu Kongresam noteikti vajadzētu izmantot šo TB/LNNK pieredzi. Bracjuns uzsvēra, ka Ukrainas Nacionālistu Kongress augstu vērtē to, ka TB/LNNK savulaik ir vadījusi Latvijas valdību, ka tai arī šobrīd ir ministra postenis pašreizējā valdībā, ka TB/LNNK ir pārstāvēta Eiropas Parlamentā.

Tā kā sarunas laikā tika pārspriesti arī Ukrainas eirointegrācijas jautājumi, Jānis Bordāns vēlreiz apstiprināja, ka TB/LNNK turpinās sekmēt Ukrainas tuvināšanos Eiropas struktūrām, kā arī viņš kā tieslietu ministrs ir gatavs palīdzēt gadījumos, kad Ukraina savu likumdošanu vēlēsies piemērot ES likumdošanai.

TB/LNNK un Ukrainas Nacionālistu Kongresu saista 2004.gada 7.jūnijā Rīgā noslēgtais sadarbības līgums (to toreiz parakstīja Oleksijs Ivčenko un TB/LNNK Valdes loceklis Guntars Krasts), kurā uzsvērts, ka jāveicina Latvijas un Ukrainas savstarpējā sadarbība, ka jāveicina Ukrainas tuvināšanās Eiropas un transatlantiskajām struktūrām, un ka abas partijas regulāri apmainīsies ar informāciju, lai palīdzētu sasniegt šos mērķus. Abas partijas kopā ir darbojušās Nāciju Eiropas Aliansē – nacionālkonservatīvu Eiropas politisko partiju apvienībā, līdz pat tās pastāvēšanas beigām 2009.gadā.

Iet atpakaļ