Gaidis Bērziņš uzsāk darbu pie hipotekārās kreditēšanas sistēmas tiesiskā regulējuma sakārtošanas

29.12.2011 14:08

Lai radītu Latvijas iedzīvotājiem drošāku tiesisko vidi pašreizējos ekonomiski nestabilos apstākļos, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš aicinājis izstrādāt konceptuāli jaunu tiesisko regulējumu hipotekārās sistēmas sakārtošanai. Šai nolūkā jau janvāra sākumā tiks izveidota starpinstitūciju ekspertu darba grupa, kura, izvērtējot esošo situāciju, izstrādās jaunu hipotekārās kreditēšanas likumprojektu.

„Hipotekārās kreditēšanas normatīvā regulējuma nepilnības ir veicinājušas gan agresīvu kredītpolitiku, gan nepārdomātu saistību uzņemšanos, kā rezultātā ir finansiāli smagi cietuši daudzi mūsu valsts iedzīvotāji. Situācija, kurā hipotekāro kredītņēmēju saistības neizbeidzas, bet nekustamais īpašums - ķīla - jāatdod bankai, šobrīd rada milzīgu spriedzi zināmā sabiedrības daļā.  Hipotekārās kreditēšanas likumā jābūt stingrāk atrunātai abu pušu - kredīta devēja un ņēmēja - atbildībai,” esošo situāciju vērtē ministrs.

Lai apzinātu būtiskākās pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības, problēmas un ieskicētu darbu pie jaunā likumprojekta, Tieslietu ministrijā uz sanāksmi tika aicināti hipotekārās kreditēšanas likumprojekta izstrādes eksperti.

„Šie ir neatliekami pasākumi, kas tiek virzīti saskaņā ar manām kā tieslietu ministra prioritātēm un uzdevumiem, un nekļūdīšos, teikdams, ka ar nepacietību tos gaida liela sabiedrības daļa”, par nepieciešamību sakārtot hipotekārās kreditēšanas vidi pārliecināts Gaidis Bērziņš.

Ekspertu sanāksmē tika diskutēts par hipotekārās kreditēšanas topošā likuma subjektu loku, nekustamā īpašuma vērtētāju statusa noteikšanu likumā, būtiskām problēmām aizdevumu nodrošināšanā ar ķīlu un patērētāju tiesību aizsardzības jomā, nepieciešamo regulējumu ilgtermiņa aizdevumu procentu noteikšanā.

Šobrīd Eiropas Komisija strādā pie jaunas direktīvas, kas regulēs hipotekārās kreditēšanas jautājumus, ar nolūku harmonizēt Eiropas dalībvalstu atšķirīgos tiesiskos regulējumus un nodrošināt augstu patērētāju ekonomisko interešu aizsardzību. Tas ir būtisks apstāklis, kas dod labvēlīgu augsni tieši šobrīd mums, uzsākot darbu pie hipotekārās kreditēšanas sistēmas izvērtēšanas, kurā svarīgi iesaistīt visas ieinteresētās puses un izstrādāt konceptuāli jaunu tiesisko regulējumu hipotekārās sistēmas sakārtošanai Latvijā”, savu viedokli par jautājuma neatliekamību pauž tieslietu ministrs.

Līga Ādamsone
Tieslietu ministra preses sekretāre

Iet atpakaļ