Gaidis Bērziņš un Nacionālās apvienības deputāti apmeklē Valsts valodas centru

24.11.2011 17:25

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš kopā ar Saeimas deputātiem Raivi Dzintaru, Inesi Laizāni un Jāni Dombravu apmeklēja Valsts valodas centru, lai kopā ar tā vadību apspriestu jautājumus, kas saistīti gan ar centra pašreizējo darbību, gan ar tā nākotnes iecerēm.

Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Valodas kontroles nodaļas vadītājs Antons Kursītis informēja, ka Valsts valodas centrā šobrīd kopā strādā 19 valodas inspektoru. Gadā Valsts valodas centrs saņem vairāk nekā 800 sūdzību gan par valsts valodas nelietošanu, gan par pārkāpumiem preču marķējumā, un ar katru gadu sūdzību skaitam ir tendence pieaugt. Valsts valodas centra darbu pozitīvi ir ietekmējušas izmaiņas likumdošanā, piemēram, nesen stājušies spēkā grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas precizēja valsts valodas pārkāpumu naudas sodu apmērus. Par valsts valodas pārkāpumiem tagad ir atļauts sodīt arī juridiskas personas, bet savukārt, sākot no 2013.gada jūnija, pašvaldības deputāti par valsts valodas nelietošanu pienācīgā līmenī varēs zaudēt deputāta mandātu.

2011. gada 1.septembrī ir beigušies arī visi pārejas periodi MK noteikumos valsts valodas zināšanām dažādām profesijām un tagad tos var pielietot pilnībā.

Tikšanās laikā atklājās problēma, ka kopš Latvijas valstī sāka izdot valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus, pa visiem gadiem kopumā izsniegtas aptuveni 570 tūkstošu šādu valodas apliecību, bet ziņas par izdotajām apliecībām nav tikušas apkopotas kopējā elektroniskā reģistrā, taču šāda reģistra esamība atvieglotu valsts valodas uzraudzības procesus valstī. Klātesošie Saeimas deputāti apsolīja šo jautājumu risināt Saeimas komisijās.

Tikšanās laikā klātesošie politiķi aicināja Valsts valodas centru vairāk informēt sabiedrību par tām firmām un kompānijām, kuras tiek sodītas par valsts valodas pārkāpumiem, bet vienlaikus arī padomāt, vai neatjaunot Valsts valodas centra kādreiz organizētās pozitīvisma kampaņas, lai izceltu tos uzņēmumus un iestādes, kas vislabāk ievēro Valsts valodas likuma prasības.

Iet atpakaļ