Mūsu cilvēki

Dzintars Rasnačs

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Valdes loceklis, 11. Saeimas deputāts, Saeimas sekretārs.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Gaidis Bērziņš piedalās konferencē „Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības”

21.03.2012 12:22

„Šīsdienas konference „Prevencija – veids kā pasargāt bērnus no noziedzības” ir veltīta projektam „Atbalsta sistēma nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijai”, kas savukārt ir pirmais solis jauna likumprojekta izstrādei mūsu valstī,” konferences ievadā sacīja tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.

Viņš pateicās konferences rīkotājiem un projekta organizētājiem Sabiedriskās politikas centram PROVIDUS, kas aicina kompleksi, visiem kopā sadarbojoties, risināt šo svarīgo jautājumu, kas nav tikai bērnu pasargāšanas no noziedzības jautājums, bet arī mūsu- pieaugušo saprāta un profesionalitātes jautājums.

Starptautiskā Bērnu tiesību institūta direktors Jean Zermatten klātesošajiem sniedza ieskatu par perspektīvākajām praksēm darbā ar bērniem Šveices Konfederācijā.

Tieslietu ministrija pašlaik gatavo Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju, kurai sekos likumprojekts, kas regulēs līdz šim vēl pilnībā neatrisinātu jautājumu: „ir nepieciešams būtiski jauns mehānisms profilakses pasākumu kopuma iedzīvināšanai Latvijā. Tā mērķis ir pamatos transformēt sabiedrības domāšanu, mainot līdzšinējo uzsvaru no pārkāpuma seku novēršanas un sodīšanas uz cīņu ar iespējamās noziedzības cēloņiem,” akcentē Gaidis Bērziņš.

Projekts parādīs sabiedrības noskaņojumu, cik gatavi mēs esam risināt šo problēmu un kādā mērā mēs saprotam, ka tā ir visu mūsu problēma, kā arī atspoguļos situāciju šaurākā griezumā, lai redzētu, kāda tā ir visā valstī kopumā. Tas ir nepieciešams, lai ieviestu valstī sistēmu, kas palielinātu iespējamo pārkāpumu nepieļaujamību un lai virzītu tālāk jauno preventīvo pasākumu regulējumu.

„Šādi projekti bruģē ceļu valstiski svarīgam risinājumam noziedzības līmeņa samazināšanai un jauniešu, kuri sākuši laipot pa šauro naža asmeni, redzes leņķa paplašināšanai”, atzīmēja ministrs.

Gaidis Bērziņš akcentē, ka lielākoties bērna veiktais likumpārkāpums ir sekas pieaugušo neprasmīgai rīcībai kādā no bērna attīstības brīžiem, par ko pieaugušie nenovēršami samaksā ar savu nākotni un labklājību. „Mēs savā valstī esam kopā kā pieaugušie, tā bērni, un, ja pieaugušie kādu iemeslu dēļ ir radījuši riska situāciju, kurā nokļūst viņu bērns, sabiedrībai, kopā saliedējoties, jārīkojas profesionāli, lai tā nesaņemtu jaunu likumpārkāpēju un reizē nezaudētu normāli funkcionējošu pieaugušo nākotnē.”

 Prevencija (iespējamo pārkāpumu novēršanas pasākumu kopums) nav viendabīga un resoriska; dažādu bērnu tiesību aizsardzību nodrošinošo institūciju speciālistiem ir jāsanāk kopā ap bērnu, precīzāk- konkrēta bērna problēmu, vietā, kur dzīvo bērns, -proti, jāsāk ir ar pašvaldību- un starpinstitucionāli sadarbojoties, jāspēj noteikt pasākumu kopums, kas mazinās riska situācijas pārtapšanu pārkāpumā. Starpinstitucionālās sadarbības grupas sastāvs tiks pielāgots katram konkrētam gadījumam, jo papildus pastāvīgajiem locekļiem konkrēta gadījuma izvērtēšanai būs iespējams piesaistīt arī citu institūciju pārstāvjus un speciālistus.

„Mums ir jābūt atbildīgiem savā lemt spējā un rīcībā, jo tas, kā mēs rīkojamies šodien ir tieši saistīts ar to, kas būs rīt. Es esmu pārliecināts, ka mēs visi vēlamies būt pasargāti, drošībā un smaidoši!” vēlot veiksmi šodienas diskusijā, sacīja ministrs.

TM

Iet atpakaļ