Gaidis Bērziņš: Mediācijas ieviešana sekmēs attieksmes maiņu domstarpību risināšanā

26.01.2012 11:17

Ceturtdien, 26.janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināja likumprojektu „Mediācijas likums” un atbilstoša satura grozījumus Civilprocesa likumā.

Mediācijas likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu vienotus mediācijas procesa pamatprincipus un pamatnoteikumus, sniegtu skaidrojumu jēdzieniem, kas attiecas uz mediācijas procesu, nodrošinātu kvalitatīvu mediācijas procesu, kā arī regulētu prasības tiesas ieteiktai mediācijai. Projekti attiecas uz domstarpību risināšanu civiltiesiskajās attiecībās.

Mediācija ir strukturēts brīvprātīgs process, kurā konfliktējošās puses ar neitrālas trešās personas – mediatora, palīdzību savstarpējas komunikācijas ceļā mēģina atrisināt konfliktu. Mediācija koncentrējas uz pušu patiesajām interesēm, kas nereti slēpjas aiz pušu ieņemtajām pozīcijām un izvirzītajām prasībām. Pēc pušu patieso interešu noskaidrošanas, rodas plašākas konflikta risinājuma iespējas. Mediācijas procesa priekšrocības ir abpusēji izdevīgs risinājums, saglabātas attiecības (tajā skaitā darījumu partneru) un arī ietaupīti līdzekļi un laiks, kas būtu jāvelta konflikta risināšanai tiesu instancēs.

 „Mediācijas ieviešana ne tikai sekmēs sabiedrības attieksmes maiņu domstarpību risināšanā, bet arī atslogos tiesas. Minētais nozīmē, ka tiesas ieteiktās mediācijas veiksmīgas ieviešanas rezultātā, tiesu noslodze mazināsies, līdz ar to lietu izskatīšanas termiņi saīsināsies, kas ir būtisks efektīvas tiesvedības nosacījums. Tiekoties ar Mediācijas padomi, esam apsprieduši jautājumus par tiesvedības efektivizēšanas iespējām, izmantojot mediāciju, kā arī esam pārrunājuši likumprojekta virzību un ieviešanas procesu, pie kura turpināsim darbu, lai nodrošinātu mediācijas veiksmīgu iedzīvināšanu kā alternatīvu strīdu risināšanas veidu,” likumprojekta nozīmīgumu uzsver tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš.

Mediācijas likumprojekts un grozījumi Civilprocesa likumā vēl jāatbalsta valdībai un jāpieņem Saeimā. Ar likumprojektu un grozījumiem var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

Vairāk: TM, Turpmāk civilstrīdus varēs izšķirt mediācijas ceļā

Iet atpakaļ