Mūsu cilvēki

Aigars Strupulis

Jelgavas novada deputāts, Jelgavas pilsētas galvenais speciālists nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Gaidis Bērziņš: Dalība Līvu svētkos kļuvusi par tradīciju

31.08.2012 09:39

Gaidis Bērziņš Līvu svētku atklāšanā pie Līvu tautas nama Mazirbē. Foto: Līvu fonds.

Lielākajā lībiešu kultūras dzīves notikumā – līvu svētkos, kas šogad Mazirbē notika 28. jūlijā, piedalījās vairāki Nacionālās apvienības pārstāvji. Atpazīstamākie no tiem bija kultūras ministre Žaneta Jaunzeme-Grende, iepriekšējais Līvu savienības vecākais, Saeimas deputāts Dāvis Stalts un bijušais tieslietu ministrs, Saeimas deputāts Gaidis Bērziņš, kurš atzina, ka viņa ģimenei piedalīties Līvu svētkos jau kļuvusi par tradīciju. Šī gada svētku galvenais motīvs bija ikvienu iedvesmot par lībiešu kultūru un likt aizdomāties par savu nozīmīgumu lībiešu tautas nākotnes veidošanā un kultūras attīstībā.

Dāvis Stalts savā uzrunā sanākušo tautiešu priekšā apņēmās darīt visu, lai palīdzētu atgūt valsts atbalstu lībiešiem, un pateicās visiem, kas ziedojuši, lai svētki notiktu, īpaši: Dundagas novada domei, Gaidim Bērziņam, Artūram Irbem, Ārim Sprūdam, Romānam Naudiņam, Krišjānim Feldmanim u.c.

„Lībieši ir daļa no mūsu bagātās Latvijas kultūras un vēstures. Bez lībiešiem mēs nebūtu tādi, kādi esam šodien, tāpat kā bez latgaļiem, sēļiem, suitiem. Varbūt tieši tāpēc, ka mēs, latvieši, esam maza tauta, mums ir tik svarīgi atcerēties un saglabāt liecības par to, no kurienes esam nākuši, kā arī sargāt un nodot nākamajām paaudzēm vissenākās tradīcijas,’’ uzskata Ž.Jaunzeme-Grende.

Pēdējo gadu laikā ir pastiprinājusies interese par lībisko sakņu apzināšanos ne tikai Latvijā, bet arī tādās valstīs kā Somija, Igaunija un Ungārija. Tas ir pozitīvs signāls tam, ka ir vēlme saglabāt un iepazīt lībiešu kultūras mantojumu tā daudzveidībā.

Ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu pērn tika izdota lībiešu ābece, bet nupat kā, KM atbalstīts, klajā laists lībiešu kora dziesmu krājums „Uŗū uŗū 2012”, kas ļauj ikvienam interesentam plašāk iepazīt lībiešus un viņu kultūru.

Foto: Līvu Fonds, fb
Dundadznieks, Nr. 14, "Kopā mēs esam spēks!"
KM, "Kultūras ministre piedalīsies līvu svētkos Mazirbē"

Iet atpakaļ