Francijas vēstniece Šantāla Puarē izrāda lielu interesi par Nacionālās apvienības nākotnes redzējumu valsts attīstībā

14.02.2012 18:00

Pirmdien, 13. februārī, tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš iepazīšanās vizītes laikā tikās ar Francijas vēstnieci Šantālu Puarē (Chantal Poiret) un pārrunāja abām pusēm interesējošos jautājumus.

Tieslietu ministrs Francijas vēstnieci iepazīstināja ar tādiem savas darbības prioritārajiem virzieniem kā lietu izskatīšanas termiņu saīsināšana tiesās, ieslodzījumu vietu sistēmas sakārtošana un mediācijas kā alternatīva strīdus risināšanas veida ieviešana Latvijā. Mediācijas jautājumā Š.Puarē solīja sniegt atbalstu, daloties informācijā par mediācijas procesa pielietojumu un tā priekšrocību atzīšanu Francijā.

Vēstniece Šantāla Puarē vēlējās detalizētāk izprast arī Latvijas sociālās un politiskās dzīves aktualitāti - 18. februāra referendumu par grozījumiem Satversmē - un dzirdēt tieslietu ministra viedokli, vai par jebkuru jautājumu var rīkot valstī referendumu. Tieslietu ministrs skaidri pauda savu nostāju, ka referendumam nebūtu bijis jānotiek, bet, ja Satversmes tiesas lēmums bija to neapturēt, tad katram Latvijas iedzīvotājam ir jādodas uz referendumu, aizstāvot savas valsts Latvijas pamatu - latviešu valodu. Ar šo referendumu ir aktualizējies jautājums par Satversmes pantu, kas definē valsts pamatus, negrozāmības nostiprināšanu Satversmē.

Francijas vēstniece izrādīja lielu interesi par tieslietu ministra pārstāvētās Nacionālās apvienības nākotnes redzējumu valsts attīstībā, par ko Gaidis Bērziņš bija pateicīgs un savu gandarījumu izteica uzaicinājumā tikties ar Nacionālās apvienības frakcijas pārstāvjiem.

Tikšanās laikā ministrs un vēstniece pārrunāja Eiropas Izmeklēšanas rīkojuma– direktīvas projekta- mērķi, proti, ES līmenī izveidot vienotu un efektīvu sistēmu pierādījumu iegūšanai kriminālprocesa ietvaros. Sarunas turpinājumā tika apskatīts jautājums par Eiropas Komisijas š.g. janvāra beigās klajā nākušo dokumentu paketi (regulu un direktīvu) ar mērķi uzsākt visaptverošu ES datu aizsardzības noteikumu reformu. Gaidis Bērziņš atzīmēja, ka „Tieslietu ministrijā šobrīd ir uzsākts darbs Latvijas pozīcijas izstrādē. Paredzēts, ka projekts būs viens no aktīvākiem ES darba kārtībā nākamajos gados. Kopumā Latvija atbalsta reformas nepieciešamību, bet vēl ir nepieciešams detalizēts vērtējums par regulējuma būtību”.

Sarunas noslēgumā ministrs un vēstniece apsprieda jautājumu par Vienotās ES patenta aizsardzības sistēmas izveidi.

Tikšanās ritēja abu pušu ieinteresētā gaisotnē un uz produktīvu sadarbību vērsts bija gan tieslietu ministrs G.Bērziņš, gan Francijas vēstniece Š.Puarē.

TM

Iet atpakaļ