Valsts kontroliere atbalsta VL-TB/LNNK iniciatīvu par valsts un pašvaldību finanšu glabāšanu Valsts kasē

01.12.2011 22:44

Valsts kontroliere Inguna Sudraba atbalsta Nacionālās apvienības iniciatīvu par to, ka valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem sava nauda turpmāk būtu jāglabā Valsts kasē nevis privāto komerciestāžu kontos, lai nepieļautu turpmāku valstij un pašvaldībām piederošu apjomīgu līdzekļu zaudēšanu.

„Valsts un pašvaldību iestādēm pirmām kārtām ir jānodrošina, lai to rīcībā esošā nodokļu maksātāju nauda tiktu efektīvi izlietota normatīvajos aktos noteikto funkciju pienācīgai izpildei un atbilstoši sabiedrības vajadzībām, nevis kā prioritāru mērķi šiem resursiem izvirzīt maksimālas peļņas gūšanu no to uzglabāšanas kredītsietāžu kontos vai ieguldīšanas cita veida finanšu operācijās,” uzskata I. Sudraba.

Kā jau iepriekš informēts, Nacionālā apvienība koalīcijas Sadarbības padomē ir iesniegusi priekšlikumus grozījumiem likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu’’, kas paredzētu, ka valsts un pašvaldību iestādes un uzņēmumi savus finanšu līdzekļus glabātu tikai Valsts kasē.

Pēc Nacionālās apvienības „Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK’’ uzaicinājuma 30. novembrī valsts kontroliere piedalījās apvienības Saeimas frakcijas sēdē, lai informētu par aktualitātēm un līdz šim paveikto.

Apvienības pārstāvji valsts kontrolierei pauda gatavību atbalstīt un virzīt Valsts kontroles rosinātās likumdošanas iniciatīvas par izmaiņām Attīstības plānošanas sistēmas likumā un Likumā par budžetu un finanšu vadību, kuras Valsts kontrole piedāvāja tālākai virzībai 9.Saeimai jau 2010.gada februārī, lai panāktu uz rezultātu balstītu valsts budžeta politikas īstenošanu.

Ieva Līne,
Nacionālās apvienības preses sekretāre

Iet atpakaļ