Mūsu cilvēki

Dzintars Rasnačs

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Valdes loceklis, 11. Saeimas deputāts, Saeimas sekretārs.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

NA priekšlikumi vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti

02.05.2013 15:11

Nacionālā apvienība uzskata, ka pašvaldības iestādēm un pašvaldībai piederošiem uzņēmumiem (izvērtējot noteiktu uzņēmumu un iestāžu iespējas) ir jāparedz darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti. Papildus tam jānodrošina apmācības programmas, lai cilvēki, kas invaliditātes dēļ ilgāku laiku ir bijuši bezdarbnieki, varētu sekmīgi iesaistīties darba tirgū. Šādai apmācībai jānotiek ciešā sadarbībā ar Nodarbinātības atbalsta centru cilvēkiem ar invaliditāti.

Valsts līmenī atbalstāmi sociālie uzņēmumi, kuros primāri strādā cilvēki ar invaliditāti, savukārt valsts un pašvaldību iepirkumos jārada prioritāte precēm un pakalpojumiem, ko ražo šie konkrētie uzņēmumi, ja nepieciešams, arī pilnveidojot iepirkuma likumdošanu.

Rīgas domē plānojam izstrādāt vides pieejamības koncepciju, kas pamatosies uz universālā dizaina principu – luksoforiem, trotuāriem, kāpņu telpām u.c. jābūt piemērotiem gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan vecākiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan bērnu ratiņiem. Šīs lietas nav paveicamas īsā laikā, taču ir ļoti svarīgi, pārbūvējot vai ceļot no jauna, šīs prasības ņemt vērā un īstenot dzīvē. Vides pieejamības koncepcijas ietvaros plānojam veikt auditus pašvaldības iestādēs un uzņēmumos un pakāpeniski ieviest nepieciešamos uzlabojumus.

Pašvaldībām nepieciešams uzlabot sadarbību ar invalīdu organizācijām, tai skaitā paredzot finansējumu šo organizāciju uzturēšanas izdevumiem. Esam aprēķinājuši, ka Rīgas budžetā šāda izdevumu daļa ir reāli ieviešama.

Izpratnei par vides pieejamību un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir jābūt arī mūsu skolu dienas kārtībā. Ir jāstrādā pie metodikām un skolotāju apmācības, lai bērni ar invaliditāti varētu mācīties parastās skolās. Vienlaikus tas ļaus pārējiem bērniem izprast līdzaudžu ar invaliditāti vajadzības un veidot saliedētāku nākotnes sabiedrību.

Nacionālās apvienības priekšlikumi izstrādāti sadarbībā ar invalīdu un viņu draugu apvienību „Apeirons”.

B.Broka, NA Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidāte

B.Bicēna, apvienības „Apeirons”. biedre, NA Rīgas Domes deputāta kandidāte

A.Radiņš, apvienības „Apeirons”. biedrs, NA Rīgas Domes deputāta kandidāts

D.Locis, NA Rīgas nodaļas līdzpriekšsēdētājs un Rīgas Domes deputāta kandidāts

Iet atpakaļ