Mūsu cilvēki

Raitis Ābelnieks

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Bauskas novada grupas vadītājs. Bauskas novada domes priekšsēdētājs.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Eksperti secina: nepieciešamas izmaiņas likumos abortu prevencijai

09.03.2012 12:44

Pēc Saeimas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētāja, Nacionālās apvienības deputāta Imanta Parādnieka rosinātās diskusijas ar nozares ekspertiem par to, kā rast pēc iespējas efektīvākus risinājumus abortu prevencijai Latvijā, diskusijas dalībnieki bija vienisprātis, ka ir nepieciešamas izmaiņas gan likumos, gan sabiedrības attieksmē pret šo problēmu.

Diskusijā, kurā piedalījās ginekologi, psihoterapeiti un psihologi, asociācijas „Ģimene’’, biedrības „Krīzes grūtniecības centrs” un Rīgas Domes Veselības departamenta pārstāvji, tika atzinīgi novērtēta Ungārijas nesen pieņemtā un plašas diskusijas raisījusī jaunā konstitūcija, kas aizsargā nedzimuša bērna dzīvību un uzsver ģimenes vērtības.

Kaut arī abortu skaitam ir tendence mazliet sarukt, proti, pērn Latvijā reģistrēts 10 500 abortu (salīdzinājumā ar 10 870 abortu 2010.gadā), Latvijā tas atzīstams par ļoti augstu rādītāju iepretim 2011.gadā 18 500 dzimušajiem bērniem. Viens no veidiem, kā palielināt dzimstību un vispārējās demogrāfiskās situācijas uzlabošanos, ir abortu skaita samazināšana.

„Lai arī pastāv likumu normas, kas regulē šo jomu, tomēr praksē tās nav iedzīvinātas un nedarbojas. Ir jāveicina sabiedrības izpratne par ģimenes vērtībām, kā arī jāveic atbilstošas izmaiņas likumdošanā. Ir jāizvirza konkrēts mērķis, proti, tuvāko pāris gadu laikā abortu skaits jāsamazina vismaz uz pusi, kā tas ir Zviedrijā, Lielbritānijā, Dānijā,’’ uzskata I. Parādnieks.

Apspriežot iespējas, kā uzlabot situāciju ar nozari regulējošās likumdošanas palīdzību, speciālisti bija vienisprātis, ka būtu jāveic izmaiņas Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 25.pantā, pašreizējo 72 stundu vietā – laikā, kad sieviete vēl var pārdomāt savu lēmumu - nosakot divas nedēļas, šajā laikā apmeklējot arī krīzes grūtniecības konsultantu.

Krīzes grūtniecības konsultanta uzdevums nav atrunāt sievieti no grūtniecības pārtraukšanas, bet piedāvāt informatīvu un sociālu palīdzību, lai sieviete varētu pieņemt pārdomātu un nesasteigtu lēmumu. Turklāt šādu konsultāciju nedrīkstētu sniegt tāds ginekoloģijas speciālists, kurš pats veic abortu.

Diskusiju laikā izskanēja arī priekšlikums iestrādāt un ieviest skolās bērnu, pusaudžu un jauniešu vērtīborientējošu izglītošanas programmu, kas balstīta uz dzīves prasmju, vērtību un atbildību nesošas uzvedības mācīšanu – veselība mācība; ģimenes, tautības vai dzīves ziņu/prasmju mācība (par ģimenes vērtības, savas zemes mīlestību u.tml.). Rīgas pašvaldībā atsevišķās skolās jau ir uzsākta šāda veida vērtīborientācijas izglītības ieviešana.

Lai sekmētu dzimstību un demogrāfiskās situācijas uzlabošanos Latvijā ilgtermiņā, I.Parādnieks koalīcijas Sadarbības padomē jau ir iesniedzis priekšlikumus Valsts dzimstības veicināšanas fonda izveidei. Šāda fonda viens no finansējuma avotiem varētu būt daļas uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaižu, kuras saņemtas par ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām, novirzīšana dzimstības veicināšanai.

Ieva Līne,
Nacionālās apvienības preses sekretāre.

Iet atpakaļ