Mūsu cilvēki

Laura Dabare

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Jaunatnes nodaļas priekšsēdētāja.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Roberta Zīles izstrādātās sociāli ekonomiskās programmas īss izklāsts

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK sociāli ekonomiskās programmas autors un priekšvēlēšanu kampaņas idejiskais vadītājs Roberts Zīle 30. martā preses konferencē pirmo reizi publiski prezentēja savus ierosinājumus grozījumiem nodokļu un nekustamā īpašuma likumdošanā, ar kuriem TB/LNNK sevi pieteiks vēlētājiem

Apvienības „Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK politikas galvenais mērķis ir plaša un pārtikusi ģimene, kas mitinās atbilstošā mājoklī. Šī mērķa sasniegšanu nodrošinās sociāli atbildīgas ekonomiskās programmas īstenošana. TB/LNNK piedāvā būtiskus iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļu politikas uzlabojumus.
 
Tiek piedāvāta likumprojektu pakete, kas sastāv no:

 • grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”;
 • grozījumiem likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”;
 • jauna likuma “Par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi mājokļa īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā” – tajā modificētas atsevišķas normas no līdzīga nosaukuma Ministru kabineta noteikumiem.

Valdība konceptuāli ir atbalstījusi TB/LNNK ierosinājumu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes samazināšanai no 25% uz 15%, taču piedāvātais samazinājuma veids vismazāk skar tieši ģimenes ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kas audzina bērnus.
 
Lai nodokļu sloga samazināšanu reāli justu ģimenes ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kā arī ģimenes ar bērniem arī ar vidējiem ienākumiem, TB/LNNK piedāvā:

 • ģimenēm, kurām ir vismaz trīs bērni un vecāki mēnesī kopā saņem divas vidējās algas, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi būtu tuvu nullei;
 • straujāku neapliekamā minimuma pieaugumu, to sasaistot ar vidējās algas līmeni, nevis fiksētā summa kā valdības piedāvātajā variantā (mūsu variants ir taisnīgāks pieaugošas inflācijas apstākļos);
 • nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošu personu vienādi ar neapliekamo minimumu;
 • nodokļa likmes samazināšanu par diviem procentiem par katru apgādībā esošu bērnu;
 • augšminētās normas tiek ieviestas četru gadu laikā.

Prognozējamais budžeta ieņēmumu samazinājums pašvaldībām tiks kompensēts papildus ienākumiem no nekustamā īpašuma nodokļa, kas paredz diferencētu nodokļa likmes piemērošanu atkarībā no īpašuma izmantošanas un tā vērtības.

TB/LNNK piedāvā aizsargāt mazturīgos un vidēji turīgos nodokļu maksātājus no pārmērīga nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma un lielāku nodokli likt maksāt īpašniekiem, kas var atļauties dārgus īpašumus vai īpašumus, kas netiek izmantoti. Tāpat šie priekšlikumi paredz kārtību, kas novērš apzinātu darījumu vērtību samazināšanu nolūkā ietaupīt uz nodevas apmēra. Taču pamatmērķis šiem grozījumiem nav fiskāls, būtiski ir, ka šī nodokļu sistēmas maiņa uzlabos mājokļu pieejamību pašu apdzīvošanai plašākai sabiedrības daļai, jo tā paredz labvēlīgāku nodokļu līmeni pirmā mājokļa pircējiem un tiem, kas šajos mājokļos dzīvo, salīdzinājumā ar spekulatīvajiem ieguldītajiem. 
 
TB/LNNK piedāvātie grozījumi nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtībā paredz:

 • nodokļa vispārējās likmes samazināšanu no 1,5% uz 0,5% no īpašuma kadastrālas vērtības;
 • ar nodokli aplikt dzīvojamās ēkas (dzīvokļus), kuru vērtība pārsniedz 80 tūkstošus latu – tiek aplikta tā vērtības daļa, kura pārsniedz 80 tūkstošus latu;
 • zemāko nodokļa likmi piemērot īpašumiem, kas deklarēti kā īpašnieka dzīvesvieta;
 • palielināt nodokļu likmi mājokļiem, kuros nav deklarējies neviens iedzīvotājs;
 • ieviest progresīvo nodokli par dzīvojamajām ēkām – jo dārgāka ēka, jo lielāks nodoklis;
 • ierobežot nodokļa pieaugumu, ja kadastrālā vērtība strauji mainās tirgus ietekmē.

 Lai atbalstītu pirmā mājokļa pircējus, kā arī mazinātu fiktīvu vērtību uzrādīšanu darījumos ar nekustamo īpašumu, vienlaikus palielinot pašvaldības ieņēmumus, attiecībā uz nodevu par mājokļa reģistrāciju zemesgrāmatā TB/LNNK piedāvā:

 • samazināt likmi, iegādājoties pirmo mājokli;
 • ieviest progresīvu nodevas likmi, iegādājoties dārgus mājokļus;
 • nodevu ieskaitīt nevis valsts, bet pašvaldības budžetā;
 • pašvaldība, pārzinot konkrēto situāciju, šaubu gadījumā var precizēt maksājamo summu;
 • uzlabot kontroli par nodevas atbilstību darījuma patiesajai vērtībai.

Iet atpakaļ