Mūsu cilvēki

Roberts Zīle

Apvienības "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK Valdes priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts.

Roberta Zīles blogs

Dzintara Rasnača mājaslapa

Romāna Naudiņa mājaslapa

Latvijas Okupācijas muzejs

Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK 9. Saeimas priekšvēlēšanu programma

Latviešu tautas interešu aizsardzība ir Apvienības galvenais uzdevums. To apliecina Apvienības izstrādātie pilsonības un repatriācijas likumprojekti, kuru mērķis ir veicināt okupācijas un kolonizācijas seku novēršanu. Tie paredz izbeigt naturalizāciju, ievērojami sašaurināt pilsonības pretendentu loku, rūpīgi pārbaudīt valsts valodas prasmi, vienkāršot pilsonības atņemšanu tiem, kas nav lojāli Latvijas valstij, kā arī palīdzēt aizbraukt no Latvijas tiem, kas nevēlas iekļauties mūsu sabiedrībā. Jāpāriet uz mācībām tikai latviešu valodā mazākumtautību skolās.

Apvienības mērķis ir plaša un pārtikusi ģimene, kas dzīvo savā mājoklī. Lai to sasniegtu, piedāvājam jaunu sociāli ekonomisku programmu un likumprojektus tās ieviešanai. Nav taisnīgi, ka no algas ir jāmaksā nodokļi, bet par ienākumu no kapitāla un spekulatīvajiem darījumiem ar nekustamo īpašumu - nē. Tikai apliekot šos darījumus ar nodokli, būs iespējams samazināt nodokļus algota darba veicējiem, un ģimenēm būs pieejams savs mājoklis, nepadarot tās gadu desmitiem par dārgu kredītu vergiem.

Lai iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšanu reāli sajustu personas ar zemiem un vidējiem ienākumiem, kā arī ģimenes ar bērniem - arī ar vidējiem ienākumiem, mēs piedāvājam:

 • ģimenēm, kurās ir vismaz trīs bērni un vecāku ienākumi nepārsniedz divas vidējās algas, nodokļa maksājumus tuvu nullei;
 • straujāku neapliekamā minimuma pieaugumu, to saistot ar vidējo algu, nevis fiksētu summu;
 • atvieglojumus par apgādībā esošu personu -  neapliekamā minimuma līmenī;
 • likmes samazināšanu par diviem procentiem par katru apgādībā esošu bērnu;
 • pirmā mājokļa pircējiem piemērot atvieglojumus hipotekārā kredīta procentu maksājumiem;
 • neapliekamos izdevumus par izglītību palielināt tā, lai studiju maksa Latvijas augstskolā netiktu aplikta ar nodokli.

Lai aizsargātu mazturīgos un vidēji turīgos nodokļu maksātājus, lielāku nekustamā īpašuma nodokli jāmaksā tiem, kas var atļauties dārgus īpašumus vai īpašumus, kas netiek izmantoti, nosakot:

 • kārtību, kas novērš darījumu vērtību apzinātu samazināšanu vai paaugstināšanu;
 • labvēlīgāku nodokļu līmeni pirmā mājokļa pircējiem un tiem, kas šajos mājokļos dzīvo;
 • vispārējās likmes samazināšanu no 1,5% uz 0,5% no īpašuma kadastrālās vērtības;
 • ar nodokli aplikt tikai dzīvojamo ēku (dzīvokļu) vērtības daļu, kas pārsniedz 100 tūkstošus latu un tai piemērot progresīvu nodokļa likmi - jo dārgāka ēka (dzīvoklis), jo lielāks nodoklis;
 • zemāko likmi piemērot īpašumam, kas deklarēts kā īpašnieka dzīvesvieta;
 • palielināt likmi mājokļiem, kuros nav deklarējies neviens iedzīvotājs;
 • ierobežot nodokļa pieaugumu, ja kadastrālā vērtība strauji mainās tirgus ietekmē;
 • samazināt nodokli par vēstures un kultūras pieminekļiem, ja īpašnieki tos restaurē vai renovē, kā arī par zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja to atbilstoši apsaimnieko;
 • ieņēmumu samazinājumu pašvaldībām kompensēt ar papildus ienākumiem no nekustamā īpašuma nodokļa.

Lai atbalstītu pirmā mājokļa pircējus, kā arī mazinātu fiktīvu vērtību uzrādīšanu darījumos ar nekustamo īpašumu, maināma nodeva par mājokļa reģistrāciju zemesgrāmatā, paredzot:

 • samazināt likmi par pirmo mājokli;
 • ieviest progresīvu likmi dārgiem mājokļiem;
 • nodevu ieskaitīt nevis valsts, bet pašvaldības budžetā;
 • pašvaldībām dot tiesības kontrolēt nodevas atbilstību darījuma patiesajai vērtībai.

Lai mazinātu sociālo noslāņošanos, veicinātu uzņēmējdarbību Latvijas reģionos un sabiedrības vidusslāņa veidošanos, nepieciešams:

 • ieviest un regulāri pārbaudīt ienākumu ikgadējo deklarāciju, ja ienākumi pārsniedz 20 000 latu gadā, kā arī, ja personai pieder vērtīgi īpašumi, uzņēmumi vai to daļas;
 • noteikt kapitāla nodokli par ienākumiem no akcijām, vērtspapīriem, izņemot ienākumus no depozīta ieguldījumiem un sava mājokļa pārdošanas, ja tajā nodzīvoti vismaz 5 gadi, saglabājot principu, ka par vienu ienākumu nodoklis jāmaksā tikai vienreiz;
 • radīt labvēlīgus nosacījumus vietējo enerģētisko resursu izmantošanai;
 • izveidot valsts fondētu finansējumu ar vecāku līdzmaksājumiem bērnu mācību uzsākšanai vispārizglītojošā skolā un augstskolā;
 • palielināt ar nodokli neapliekamo pensijas daļu, panākt iespēju priekšlaicīgi pensionēties politiski represētajiem un kaitīga darba veicējiem;
 • noteikt invaliditātes pensiju ikgadējo indeksāciju;
 • finansiāli atbalstīt uzņēmumus, kas nodarbina invalīdus;
 • kultūras un sporta finansēšanai novirzīt ieņēmumus no azartspēļu un izložu nodevām.

Apvienības priekšlikumi lauku attīstības, kultūras, enerģētikas, vides un citās jomās  skatāmi www.tb.lv.

3956 zīmes, 7. jūlijā

Iet atpakaļ