Enerģētika

Par galveno Latvijas enerģētikas nozares uzdevumu mēs uzskatām enerģijas piegādes drošības garantēšanu, kā arī maksimālu Latvijā pieejamo atjaunojamo resursu izmantošanu. Mūsu skatījumā būtisks uzdevums ir enerģētiskās atkarības no Krievijas mazināšana, enerģijas taupīšana, kā arī enerģijas tirgus liberalizācija un enerģijas piegāžu diversifikācija.

Lai sasniegtu šos mērķus, mēs piedāvājam:

Līdzsvarotu atjaunojamo energoresursu tirgus attīstību, maksimāli nodrošinot brīvas konkurences principus:

  1. Valsts atbalstā elektroenerģijas ražošanai saules, vēja, biomasas, biogāzes un hidroelektrostacijās pilnībā atsakoties no kvotu sistēmas, palielinot obligātā iepirkuma apjomu, bet vienlaikus samazinot obligātā iepirkuma tarifus;
  2. Veicinot zaļā transporta attīstību; subsidējot energokultūru audzētājus un biodegvielas ražotājus. Lai sasniegtu ES prasību – 10% biodegvielas daļu kopējā degvielas patēriņā līdz 2020. gadam – subsīdijas un citus valsts atbalsta mehānismus attiecināt tikai uz Latvijā ražoto biodegvielu no Latvijā audzētām izejvielām;
  3. Ieviešot valsts atbalsta instrumentus atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās, piemēram, vēja ģeneratoru un saules enerģijas paneļu uzstādīšanai.
  4. Veicinot vietējo energoresursu – biomasas, koksnes, kūdras – izmantošanu pilsētu centralizētās siltumapgādes sistēmās.

Pilnībā ieviest ES enerģētikas tirgus liberalizācijas likumdošanu gan elektroenerģijas, gan gāzes tirgū:

  1. Pēc iespējas ātrāk nodrošinot mājsaimniecību un mazo ražotāju reālas iespējas brīvi izvēlēties elektroenerģijas piegādātāju;
  2. Pēc iespējas ātrāk nodrošinot gāzes piegādes tirgus liberalizāciju, kas šobrīd ir Krievijas koncerna „Gazprom” un tā Latvijas meitasuzņēmuma „Latvijas Gāze” monopols.