Kādi ir ierosinājumi uzņēmējdarbības veicināšanai?

Mēs uzskatām, ka uzņēmējdarbības atdzīvošanās ir galvenais priekšnoteikums Latvijas izejai no ekonomiskās krīzes.  Mēs piedāvājam ievērojami atvieglot nodokļu nastu pašnodarbinātajām personām un mazajiem uzņēmumiem ar ieņēmumiem līdz 25 000 latu gadā, piedāvājot iespēju PVN un uzņēmumu (iedzīvotāju) ienākuma nodokļa vietā maksāt simbolisku patentmaksu – 200-300 latus gadā. Atvieglot uzņēmuma dibināšanas, likvidēšanas, grāmatvedības kārtošanas u.c. procedūras, īpaši mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajām personām. Nodrošināt uzņēmējdarbības kreditēšanas atsākšanos Latvijā, sniedzot valsts galvojumus kredītiem, uz kuru pamata tiek radītas jaunas darba vietas. Izstrādāt pasaules pieredzei atbilstošu lobisma likumdošanu, lai noregulētu un padarītu sabiedrībai caurskatāmas politiskās varas attiecības ar uzņēmējiem un dažādām interešu grupām kopumā.

Pēdējais jauninājums 09.04.2011 - TB/LNNK.

Iet atpakaļ